Recreatief verblijf op Goeree-Overflakkee verboden

Foto: Image by S. Hermann & F. Richter from Pixabay

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman heeft besloten om een algeheel verbod in te stellen op recreatief verblijf op campings, recreatieparken en jachthavens.

Ze sluit hierbij aan bij de lijn van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Zij kondigden op 30 maart al een noodverordening af.

Regio

In eerste instantie was alleen het recreatief nachtverblijf verboden. Dagrecreatie werd afgeraden, maar was niet verboden. Nu dus wel, wat in lijn is met het besluit van de Veiligheidsregio. Zij hadden meteen al een algeheel verbod op welk verblijf dan ook. De burgemeester van Goeree-Overflakkee sluit zich daar nu bij aan.

Geen onderhoud

Het algehele verbod houdt dus ook in dat eigenaren en huurders ook geen onderhoud meer mogen verrichten aan hun verblijf, tuin of schip. Alleen eigenaren en/of beheerders van de campings, recreatieparken en jachthavens mogen het onderhoud plegen.

Bij jachthavens is het voor recreatievaart niet meer mogelijk om in en uit te varen. Bedrijfsmatige vaart is nog wel mogelijk. Ook mag het in de haven leggen van (recreatie)schepen uit de winterstalling nog gewoon gebeuren.

Eenduidig

“Met dit besluit ontstaat er binnen de regio een ééndiudige lijn,” laat burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman weten. “We voorkomen op deze manier verwarring die op dit gebied dreigde te ontstaan.” Met Pasen in aantocht was de burgemeester bang dat er veel mensen naar het eiland zouden komen. Ondanks de eerder getroffen maatregelen. Dat wilde ze voorkomen. “Dat brengt risico’s met zich mee voor de verspreiding van het corona-virus,” gaat ze verder. “Op Goeree-Overflakkee is het aantal besmettingen met het virus hoog. De druk op het ziekenhuis en onze zorgfaciliteiten neemt toe. Om die reden zie ik mij genoodzaakt om dit besluit te nemen.”

Uitzonderingen

De eerdergenoemde uitzonderingen op deze maatregel blijven gelden. Dit geldt voor:

  • Seizoenarbeiders
  • Permanente bewoning
  • Nachtverblijf met aantoonbare medische oorzaak
  • Tijdelijke bewoning in verband met verhuizing of scheiding

De al toegekende uitzonderingen blijven ook dan van kracht.

Per direct

Deze maatregel gaat per direct in en is al vastgelegd in de noodverordening. Voor woensdag 8 april 16.00 uur zal er vanuit de gemeente echter niet gehandhaafd worden. Op deze manier kan de communicatie aan de betrokkenen over dit besluit op goede wijze plaatsvinden.

De noodverordening is van kracht voor onbepaalde tijd. Zodra er ruimte of noodzaak is om deze aan te passen dan al de veiligheidsregio hier besluiten over nemen.