POLL – Inwoner heeft liever geen vuurwerkverbod

Foto: Image by free stock photos from www.picjumbo.com from Pixabay

Oud & Nieuw is weer achter de rug en met veel arrestaties, miljoenen euro’s aan schade en honderden gewonden was het geen rustige jaarwisseling.

Door Sam Fish

De jaarwisseling op Goeree-Overflakkee was relatief rustig. Geen grote incidenten en er werd vooral gestookt op de plekken waar dat mocht. Wel is er schade aangericht aan openbare locaties. Zo zijn meerdere prullenbakken opgeblazen, zijn er fietsenstallingen en bushokjes beschadigd en is er een brievenbus ontploft.

Vuurwerkverbod

Al jaren wordt er geroepen dat er een landelijk vuurwerkverbod moet komen. Na deze jaarwisseling sluiten steeds meer mensen, organisaties, bedrijven en gemeenten zich daarbij aan. Het geweld tegen hulpverleners neemt dan ook elk jaar weer toe. Om uit te zoeken hoe daar op Goeree-Overflakkee over wordt gedacht hebben we een poll geplaatst op onze Facebookpagina.

Uit die poll blijkt dat zo’n 1500 stemmers (66%) het liever allemaal laat zoals het nu is. 817 mensen zijn echt voor een vuurwerkverbod. Uit de reacties onder het bericht blijkt dat mensen bang zijn dat het niet te handhaven is. Ze opperen tegelijkertijd dat het een goed idee is om mensen buiten de bebouwde kom te laten afsteken. Zo hebben dieren, ouderen en kinderen nergens last van en kan iedereen nog steeds doen wat ze willen.

Nieuwjaarstoespraak

Op dinsdagavond 7 januari was in de Grutterswei in Oude-Tonge de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Goeree-Overflakkee. Daar sprak burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman iedereen toe. Dat ging over het afgelopen jaar en ze keek vooruit naar 2020. Maar ze nam ook de tijd om het te hebben over de discussie rondom het vuurwerk.

“Als we ons met zijn allen inzetten voor een duurzaam en klimaatbestendig Goeree-Overflakkee moeten we consequent zijn en verstandige keuzes maken. Een landelijk verbod op consumentenvuurwerk zou wat mij betreft een hele goede stap zijn,” vindt ze. “Dat draagt niet alleen bij aan het milieu, maar heeft ook belangrijke voordelen voor de veiligheid en onze economie.”

“Ik houd van een feestje. Maar als er elk jaar gewonden en dodelijke slachtoffers vallen, als enorme inzet van de hulpdiensten noodzakelijk is, en als er landelijk vele miljoenen schade te betreuren valt, is dat wat mij betreft totaal geen sprake meer van een feest. Gelukkig zie ik dat de publieke opinie aan het kantelen is en dat zich een meerderheid aftekent voor het afschaffen van consumentenvuurwerk. Dit is volgens mij het moment dat het kabinet de knoop door moet hakken. Want hoeveel incidenten, slachtoffers en schade zijn er nog nodig om het kabinet te laten beseffen dat dit zo echt niet langer kan!”

Rustige jaarwisseling

“De jaarwisseling Op Goeree-Overflakkee is vorige week redelijk rustig verlopen,” gaat ze verder in haar toespraak. “Ik ben trots op de vele inwoners van ons eiland die met elkaar wel een feestelijke en veilige jaarwisseling hebben gecreëerd. Dat is de bedoeling! Maar helaas heb ik ook moeten constateren dat ook de slechte traditie van vernielingen op het eiland niet is losgelaten. Het voorlopige schadebedrag blijkt – ondanks de inspanningen van velen en extra inzet op handhaving – ruim 90.000 euro te zijn, weer meer dan vorig jaar.”

“Er zijn weer bushokjes en verkeersborden vernield, kolken opgeblazen, er is schade aan asfalt en bestrating, hekwerken, speeltoestellen en nog veel meer. Een teleurstellende en zinloze verspilling van gemeenschapsgeld. Waar mogelijk zullen we die kosten zeker op de daders verhalen! In dit bedrag zijn overigens nog niet de kosten opgenomen van de inzet van onze medewerkers en het opruimen van het vuurwerkafval. Gezien de inzet die dat de gemeente kost, wil ik iedereen oproepen om volgend jaar zélf de rommel op te ruimen.”

Oud & Nieuw

Wat dus volgend jaar precies de situatie zal zijn tijdens de jaarwisseling naar 2021 is dus nog maar de vraag. Als het aan de inwoners van Goeree-Overflakkee ligt wordt er gewoon vuurwerk afgestoken. Als het aan de burgemeester ligt komt er een gecontroleerde show of misschien zelfs niets. Wie weet is er een mooie tussenweg te vinden en heeft iedereen het naar zijn zin.

Reacties