Gebiedsgericht samenwerken Waterpoort voortgezet

Foto: Sam Fish

Wethouder Tea Both-Verhoeven ondertekende op donderdag 10 oktober de overeenkomst ‘Gebiedsgericht werken in Waterpoort 2020 – 2023’. Dit deed ze uit naam van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Met de ondertekening is besloten dat de in 2012 gestarte samenwerking standhoudt. Dit is een samenwerking tussen 34 partners uit het bedrijfsleven, (semi-)overheid en onderwijs in het Waterpoort gebied. Waterpoort is het gebied rondom het Volkerak-Zoommeer in de gemeenten Bergen op Zoom, Goeree-Overflakkee, Halderberge, Moerdijk, Steenbergen en Tholen.

Waterpoort

Het doel van Waterpoort is het stimuleren van de regionale economie van het gebied rond het Volkerak-Zoommeer. Waterpoort draagt bij aan een duurzame en toekomstbestendige regio. Daarin wordt samengewerkt aan concrete projecten die bijdragen aan een grotere regionale bedrijvigheid.

De drie leidende thema’s zijn Water, Deltanatuur/Landschap en Erfgoed. Waarbij de verbinding met landbouw, energie en leefbaarheid, gezien het karakter van het gebied, voor de hand liggen. Waterpoort ondersteunt initiatieven die elementen van klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, en/of biodiversiteit tastbaar en zichtbaar maken.

Regionale vitaliteit

In de komende vier jaar starten projecten die leiden tot een grotere regionale vitaliteit. Zo speelt de samenwerking in op relevante maatschappelijke opgaven en draagt Waterpoort bij aan een aantrekkelijker gebied waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Op de website waterpoortwerkt.nl is meer informatie te vinden over dit onderwerp.

Reacties