Goeree-Overflakkee wordt geen regenbooggemeente

Foto: Lennart van Dam

PvdA-gemeenteraadslid Jaap Willem Eijkenduijn diende donderdagavond 17 januari tijdens de openbare raadsvergadering in het Rondeel een motie in tot het worden van een regenbooggemeente. De motie werd volledig van tafel geveegd.

Door Sam Fish 

Check onze Soundcloud voor de volledige discussie

Het verzoek tot regenbooggemeente lag volgens Eijkenduijn al maanden klaar, maar er was nooit echt een goed moment voor gevonden. “Het doel is om LHBTI’ers een veilige leefomgeving te bieden,” zegt Eijkenduijn ter inleiding van de motie. Ter ondersteuning geeft hij meerdere voorbeelden van beleidsvormen die zijn ingevoerd waar niet iedereen het mee eens was, maar een meerderheid wel. “Voorzitter, met betrekking tot lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen, afgekort LHBTI, en voeg daar nog aan toe genderfluïde personen, is er nog heel wat werk te verzetten. Wettelijk is er aardig wat geregeld, maar door lokale overheden is er vaak nog geen beleid ontwikkeld.” En daar wil het raadslid verandering in brengen. “Voorzitter, in het DNA van Goeree-Overflakkee staat ‘veilig en verbonden’. Wij willen voorstellen dit een nadere uitwerking te geven door regenbooggemeente te worden en hiermee onze solidariteit uit te spreken naar de LHBTI-gemeenschap op ons eiland, naast bijvoorbeeld onze solidariteit met de christelijke bevolking, vrouwen en dan hier gewoon actief mee aan de slag te gaan.”

Reacties in de raad
Nadat de volledige motie is voorgelezen is het aan de collega raadsleden om te reageren. Door hen wordt de motie volledig van tafel geveegd. Zo vinden veel raadsleden de motie polariserend. “Voor ons staat de liefde voor naasten en de liefde voor God voorop en verklaringen, maar soms ook moties, leiden alleen maar af van waar het werkelijk om gaat,” zo zegt meneer Tuk van de Christen Unie. “Het lijkt ons dat de artikelen 1 en 6 uit de grondwet genoeg basis bieden om iedereen op ons eiland voldoende ruimte te geven op een gelijkwaardige behandeling. De nu voorliggende motie lijkt misschien sympathiek, maar doet, ons inziens, weinig anders dan dit recht uit de grondwet bevestigen en misschien zelfs onbedoeld bepaalde groepen als bijzonder wegzetten, terwijl je dat nou juist niet wilt. (…) Wij zullen deze motie niet steunen, maar we willen vooral een oproep doen aan alle inwoners op ons mooie eiland om ondanks verschillende overtuigingen respectvol met elkaar, niemand uitgesloten dus, om te gaan.”

Veel raadsleden delen de mening van de heer Tuk, dat de motie zou polariseren en dat de LHBT-gemeenschap niet uitgelicht zou moeten worden. “Vitale Kernen zal niet mee gaan met de regenboogmotie, omdat voor de LHBTI-gemeenschap deze rechten grondwettelijk verankerd zijn,” zo laat raadslid Vreugde weten. “Op Goeree-Overflakkee doet de stichting Gay op Flakkee prima werk waarbij onze gemeente hen faciliteert.”

Ook de SGP spreekt zich uit tegen de motie. “We hebben elkaar zo nodig en nu, voorzitter, met deze motie, pakken we er één kleur uit en die gaan we onderscheiden van de rest. Die gaan we bijzonder maken, terwijl ze dat in mijn overtuiging juist niet willen zijn. Nee, er onderdeel van uitmaken, erbij horen,” laat SGP-raadslid Van Dam weten. “Ook wij als fractie keuren nooit mensen af op grond van hun seksuele geaardheid, een man of vrouw, of beiden zijn in hun beleving. Ik geef toe, en dat is niet nieuw, op grond van de bijbel denken we anders over homoseksuele relaties, maar we leven mee met deze mensen. We gaan in gesprek met deze mensen en bidden voor deze mensen. We staan vol uit voor deze doelgroep. Geweld, intimidatie, discriminatie, zullen we altijd afkeuren en veroordelen.”

“Zodra wij signalen krijgen dat er iets extra’s nodig is dan zijn we daar ook voor. En dat doen we voor iedereen,” laat wethouder Bruggeman weten. De burgemeester sluit zich daar bij aan; “Wij staan als gemeente voor gelijke behandeling voor al onze inwoners, ongeacht wat dan ook.”

LHBT-beleid
Doordat de motie niet werd ondersteund door de raad, koos de PvdA ervoor de motie te verwerpen en te gaan voor een LHBT-beleid binnen de gemeente Goeree-Overflakkee. “Alles wat gezegd is is juist,” zegt Eijkenduijn als iedereen aan het woord is geweest. “Maar waar ik een beetje mee zit, en daarom zitten wij hier als gemeenteraad, is dat wij kader stelling moeten zijn voor beleid. Ik hoor de wethouder heel mooi zeggen ‘we overleggen met Gay op Flakkee en als ze wat willen doen we het’, maar dat is passief faciliteren. De regenbooggemeente is geen doel, het is een middel. Het gaat erom dat je er actief mee aan de gang gaat en dat heb ik nog steeds niet gehoord. Ik hoor wel dat we het allemaal ondersteunen, maar ik hoor niet dat we daar beleid voor ontwikkelen. Op een heleboel andere vlakken ontwikkelen we namelijk wel beleid. En daarom verbaast me dat, want ‘wat is nu het probleem?’ werd net gevraagd. Het probleem is dat mensen zich niet veilig voelen. Er worden nog steeds mensen, ook in deze gemeente, in elkaar geslagen en ik zou willen dat wij een beleidsuitspraak krijgen dat wij dit als gemeente niet accepteren.”

“Als ik een toezegging van de wethouder krijg dat als hij naar ons terugkomt met een actief beleid op het gebied van LHBTI en daar met ons de dialoog aangaat, dan trekken wij deze motie in,” aldus Eijkenduijn.

Minderhedenbeleid
Christen Unie zegt daarop dat het beleid breder kan zijn dan alleen de LHBTI-gemeenschap; “Als er overleg is met bijvoorbeeld Gay op Flakkee, maar ik kan me voorstellen dat er met andere partijen overleg is, want het gaat natuurlijk breder dan dit, met het risico op discriminatie of wat dan ook. Dus als er op die manier beleid gemaakt wordt dan vind ik dat prima. Wat mij betreft zou dat beleid breder mogen zijn dan alleen op de doelgroep waar we het nu over hebben,” vindt de heer Tuk.

“Ik zou heel graag in samenspraak, en in dit geval zou een heel belangrijke partner Gay op Flakkee zijn, kijken waar behoefte aan is,” laat wethouder Bruggeman weten. “Moet daar dan op bepaalde onderdelen beleid voor ontwikkeld worden dan is dat prima, maar om nou bij voorbaat te zeggen ‘ik ga een beleidsstuk maken puur op dit onderwerp’, dat vind ik lastig.”

“Als u ermee aan de slag gaat en u betrekt daar juist de organisaties mee en u betrekt Gay op Flakkee daarbij en u betrekt de vrouwenorganisaties daarin en de stichting Vluchtelingenwerk, dan ga ik hem toch breder trekken. Dan kom ik u tegemoet,” reageert Eijkenduijn op het antwoord van de wethouder. “Graag, maar kom met iets terug. Pak uw aanjagende rol op. Dat is het doel van deze motie.”

Geen besluit
Als de discussie zo’n drie kwartier heeft geduurd komt de burgemeester met een ordevoorstel om de motie in de zak te houden. Ze belooft daarbij in gesprek te gaan met het college om te kijken wat nodig is, waar behoefte aan is en hoe de gemeente iedereen tegemoet kan komen.

De PvdA gaat akkoord met het voorstel wat dan ook het einde is van de discussie. Als het aan de partij ligt wordt er dus binnen veertien dagen verder gesproken over dit onderwerp. Gay op Flakkee hoopt ook dat er iets gaat gebeuren. “Ja, er is goed contact met de gemeente en we hebben inderdaad een ontmoetingsruimte, maar dat betekent niet dat we er al zijn,” zo schrijft de stichting op hun Facebookpagina. “Het steunen van onze stichting is niet hetzelfde als een LHBTIQ-beleid hebben. We gaan door, nog actiever in gesprek met de gemeente. Eerder gedane voorstellen weer indienen, advies geven. En niet in de laatste plaats vechten voor jou en jou en jou. Ja, ik heb het over jou, lieve LHBTIQ’er. Je weet zelf wel dat ik het over jou heb.”

Gay op Flakkee
LHBT-belangenorganisatie Stichting Gay op Flakkee zet zich al jaren in om de acceptatie van het LHBT-gemeenschap te vergroten en om het gesprek makkelijker te maken. Al vijf jaar lang hijsen ze samen met de gemeente de vlag op Coming Out Day en in 2018 werd die actie zelfs uitgebreid in samenwerking met de RGO. Daar ging het hele team langs de klassen om het met de leerlingen te hebben over de verschillende geaardheden.

“We doen ons best om het op Goeree-Overflakkee veiliger en makkelijker te maken voor de LHBT’ers die we hebben,” laat de stichting weten. “Maar er is maar zoveel wat je kunt doen. Er kan door een gemeente veel meer gedaan worden, ook al zijn het maar kleine dingen. Denk bijvoorbeeld aan inclusiviteit bij een toespraak, gewoon even genoemd worden af en toe, of het organiseren van een bijeenkomst voor kerken, zorginstanties, sportverenigingen of scholen om over dit onderwerp te praten. Een gemeente heeft die connecties en kunde al. Dat zijn dingen waar een LHBT-beleid goed aan kan bijdragen en daarom is het zo belangrijk dat deze discussie plaats vindt. Hopelijk komen we snel tot een overeenkomst en kunnen we weer om tafel voor een passend beleid.”

De organisatie doelt daarmee op het feit dat ze twee jaar geleden ook al inhoudelijke wensen hebben aangedragen bij de gemeente. Toen is er niets uitgekomen.

Wil je de hele discussie terugluisteren? Dat kan op onze Soundcloud!

Reacties