Geen officiële kleuren in top op Goeree-Overflakkee

Foto: Sam Fish

Sinds de publicatie van de Nashville verklaring is het nog altijd erg onrustig. Veel gemeentes, kerken en scholen besloten als tegenactie de regenboogvlag te hijsen. Gemeente Goeree-Overflakkee deed daar echter niet aan mee.

Door Sam Fish

Door alle ophef was het een drukke week voor LHBT-belangenorganisatie Stichting Gay op Flakkee. “We hebben aardig wat mailtjes gekregen, inderdaad,” zegt bestuurslid Lennart van Dam. “De leukste was toch wel van de Exoduskerk in Sommelsdijk. Zij wilden graag de regenboogvlag hijsen tijdens de kerkdiensten en daar wilden ze graag een vlag voor lenen. Daar helpen we graag bij!” Helaas is het er uiteindelijk niet van gekomen. “Het team dat de vlag graag wilde hijsen om te laten zien dat echt iedereen welkom is in de kerk werd helaas overruled door de kerkenraad en dus mocht de vlag niet in top. Dat is jammer om te horen. Maar het feit dat er mensen binnen de kerk zijn die dit graag wilden doen is al heel fijn. En dat mag iedereen ook wel weten.”

Gemeente vlagt niet
Ook de gemeente Goeree-Overflakkee was gevraagd om de vlag te hijsen. “De gemeente Goeree-Overflakkee zet zich in voor gelijke behandeling van al haar inwoners. Jaarlijks hijst de gemeente de regenboogvlag op Coming Out Dag, op 11 oktober, om daarmee de sociale acceptatie van de LHBTI’ers en daarmee de verbinding tussen alle inwoners, ongeacht achtergrond of geaardheid, te ondersteunen,” schrijven ze in een reactie aan de stichting. “Het hijsen van de regenboogvlag op vrijdag 11 januari om daarmee een statement te geven, draagt volgens het gemeentebestuur niet bij aan harmonie in de samenleving en kan zelfs polariseren. Daarom zal de gemeente Goeree-Overflakkee die vlag niet hijsen.”

“We snappen dat de gemeente niet zomaar partij kan kiezen,” laat Hetty Ouwerkerk, voorzitter van Gay op Flakkee, weten. “Het hele jaar door kunnen we gelukkig op de steun van de gemeente rekenen.” Toch vinden ze het tegelijkertijd ook jammer dat de gemeente niet publiekelijk heeft gereageerd.

“We hadden graag een duidelijk signaal gezien,” vindt Lennart. “Het is aan de gemeente zelf om hier vorm aan te geven, maar gewoon een signaal dat laat zien dat er op Flakkee geen ruimte is voor mensen die andere bevolkingsgroepen buiten sluiten.”

Afstand van de verklaring
Net als een paar landelijke kerkgemeentes en politieke partijen heeft de remonstrantse kerk officieel afstand genomen van de verklaring. “Remonstranten zetten zich in voor vrijheid en verdraagzaamheid,” zegt Teddy van der Burg van de vrijzinnige geloofsgemeenschap in een reactie op deze verklaring. “In 1986 liepen wij als kerk voorop door het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht gelijk te stellen aan heterohuwelijken. De conservatievere kerken en politici komen nu met een verklaring die LHBT’ers uitsluit en zondig verklaart. De remonstranten geloven dat Jezus niemand buitensloot. En zeker geen mensen die de liefde op hun eigen wijze uiten. De Nashvilleverklaring laat deze mensen pastoraal in de kou staan. Daarom willen de remonstranten een figuurlijke deken om hen heen slaan.”

Gay op Flakkee
LHBT-belangenorganisatie Stichting Gay op Flakkee liet op zondag 6 januari op Facebook al weten geen standpunt aan te nemen over de Nashville Verklaring. “Ook al lijkt de tekst zeer duidelijk, staat onze stichting er niet om bekend om overhaaste conclusies te trekken of reacties te geven. We zijn het aan onze achterban verplicht om openingen voor gesprek te vinden en te behouden. Maar waar nodig zullen wij het ook niet nalaten om stelling te nemen. Onze nieuwjaarsboodschap stond en staat in het teken van ontmoeten, vooruitgang, doorzetten en naastenliefde,” schreven ze toen.

“Waar (vermeende) ondertekenaars van deze verklaring zich hebben terug getrokken of hebben gemeld dat ze nooit expliciet hebben aangegeven de verklaring te steunen of te willen ondertekenen, hebben wij lang geleden al getekend voor het steunen van de LHBTIQ+ gemeenschap en dan met name op Flakkee,” laat Gay op Flakkee-bestuurslid Lennart van Dam weten. “Dit doen wij op een manier waardoor een ieder die LHBTIQ+ is, diens familie, vrienden en anderen in de directe omgeving, die zich in de kou voelen staan te laten weten: Kom naar ons toe. We luisteren en proberen zonder te schreeuwen jullie te ondersteunen. Net zo lang tot het wel tijd is om van de daken te schreeuwen dat je mag zijn wie altijd al had willen zijn.”

De stichting hees op 11 oktober 2018 voor alweer de vijfde keer de regenboogvlag samen met de gemeente Goeree-Overflakkee. “Dat blijven we ook gewoon doen. Zolang wij nodig zijn, zullen we er ook zijn,” aldus de stichting.

Reacties