Werkbezoek gemeenteraad rond laaggeletterdheid

Foto: PR Gemeente Goeree-Overflakkee

Een delegatie van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee bracht op vrijdagmiddag 2 november 2018 een werkbezoek in het kader van een ‘inspiratiemiddag bibliotheek’ en ‘laaggeletterdheid’.

In Spijkenisse werd men onthaald in bibliotheek De Boekenberg. Aansluitend bracht de delegatie een bezoek aan de ‘Bibliotheek op School’, in basisschool De Brandaris in Hellevoetsluis en aan Cultuurhuis Nieuwe Veste in Hellevoetsluis.

De Boekenberg
Victor Thijssen, directeur van zowel de bibliotheek Zuid-Hollandse Delta als De Boekenberg, sprak een welkomstwoord en begeleidde de groep de verdere middag. Sandra Letschert, Taalhuis- en netwerkcoördinator bij de Boekenberg, vertelde aan de hand van voorbeelden over de groeiende laaggeletterdheid. Zij sprak onder meer over de cijfers; een op de tien Nederlanders valt in deze groep, en wanneer ben je precies laaggeletterd? Ook vertelde zij over wat er speelt in het dagelijks leven op het moment dat je niet goed kunt lezen en schrijven. Met de inzet van verschillende partijen en vele vrijwilligers wordt hier, in De Boekenberg, in het zogenaamde Digitaalhuis gewerkt aan lezen, schrijven, rekenen en computervaardigheid. Na een rondleiding door het spectaculaire gebouw, vertrok het gezelschap naar Hellevoetsluis.

Bibliotheek op school
De gemeenteraad was ook erg nieuwsgierig naar de ervaringen met de Bibliotheek op School (dBos), waarbij de bibliotheek, school en gemeente samenwerken. Hiervoor werd basisschool de Brandaris in Hellevoetsluis bezocht. Onderwijsspecialist Eline Jansen lichtte hier de opzet van de schoolbibliotheek toe, zoals deze al bij diverse scholen in Zuid-Holland in gebruik is. De bibliotheek op school werkt met een basiscollectie van 750 boeken, waarvan kinderen zelf kunnen lenen en thuis lezen. In de ruimte is ook plaats voor een digitale tafel waarmee de boeken geleend kunnen worden. Eline gaf aan dat leesplezier het allerbelangrijkste is: “Door kinderen plezier te laten beleven aan het lezen van een boek, wordt er meer gelezen. Daardoor leren de kinderen meer woorden, waardoor de lesstof makkelijker wordt begrepen. Hierdoor ontstaat een stijgende lijn”.

Cultuurhuis
Als laatste werd het Cultuurhuis Nieuwe Veste in Hellevoetsluis bezocht. Een plek waar theater, bibliotheek, muziekschool en nog veel meer samenkomen. En een concept waar de raadsleden graag van wilden proeven. Gerdie Schellevis van de bibliotheek Zuid-Hollandse Delta en woonachting op Goeree-Overflakkee, verzorgde de rondleiding door de bibliotheek. Een bibliotheek met een verdiept jeugdassortiment, dat aansluit op de collectie op school. Na een afsluitend drankje in de foyer, met dankwoorden over en weer, vertrok de delegatie weer richting Goeree-Overflakkee.

Reacties