Gebiedsontwikkeling toeristengebied Ouddorp van start

Foto: PR Gemeente Goeree-Overflakkee

Maandag 29 oktober 2018 gaven de gemeente Goeree-Overflakkee en Natuurmonumenten officieel het startsein voor de werkzaamheden voor de integrale gebiedsontwikkeling Vrijheidsweg en Duinen van Goeree in Ouddorp.

Het doel van de ontwikkeling is de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te versterken en de herkenbaarheid en beleefbaarheid van het landschap te vergroten. De totale werkzaamheden zijn medio april 2019 afgerond.

Het afgelopen jaar is in samenwerking met onder andere Natuurmonumenten, de provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta, diverse ondernemers en de dorpsraad hard gewerkt om een definitief plan gereed te hebben voor de integrale gebiedsontwikkeling. Deze gebiedsontwikkeling bestaat onder andere uit het opknappen van het openbaar gebied en het versterken van de natuur(beleving). Het op te knappen gebied ligt tussen het strand van Ouddorp en de Vrijheidsweg en tussen de Oosterweg en de rotonde bij de Klepperstee. Een belangrijk onderdeel hierin is de herinrichting van het duingebied tussen het Oosterduinpad en het Westerduinpad.

Gebiedsontwikkeling
Begin oktober is aannemingsbedrijf Gebroeders Kraaijeveld uit Barendrecht (GKB) gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de gebiedsontwikkeling. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de begroeiing die het zicht wegneemt op de duinen, het verwijderen van het aanwezige struikgewas op de duinen en het aanpassen van de Vrijheidsweg en de duinovergangen.

Nadat de voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond, start de ontwikkelingsfase. Langs de Vrijheidsweg komen zandwallen met struikgewas, zodat het meer een geheel wordt met het naastgelegen natuurgebied. Er komt een duidelijke entree naar de Duinen van Goeree en een natuurlijke overgang van de openbare ruimte naar het natuurgebied. De grens van de bebouwde kom schuift op tot aan rotonde Duinzicht. Hiermee wordt de maximale snelheid op dat gedeelte van de weg vijftig kilometer per uur. Op de rest van de weg blijft de maximale snelheid tachtig kilometer per uur. Daarnaast wordt het typische duinlandschap hersteld. Natuurmonumenten is beheerder van het duingebied en de gemeente voert de opdracht in samenwerking met Natuurmonumenten uit.

Door de gebiedsontwikkeling wordt Ouddorp niet alleen aantrekkelijker voor haar eigen inwoners, maar ook voor haar bezoekers en recreanten.

Reacties