Zorg voor een schone schoorsteen

Foto: Sam Fish

Als het buiten eerder donker wordt, is er niet alleen een grotere kans op inbraken, het wordt ook kouder. Dat betekent dat de houtkachels weer aangestoken worden en dus automatisch ook meer meldingen voor de brandweer.

Door Sam Fish

Klaas van Veen is regionaal coördinator zelfredzaamheid bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. “Ons doel is om de fysieke veiligheid en de zelfredzaamheid te vergroten. We moeten bewustwording creëren bij mensen,” laat hij weten. “Dat doe ik niet alleen. Ik ga met Janita de Ronde, politieagent basisteam Haringvliet, langs op scholen en bij verzorgingstehuizen voor gastlessen over brandveiligheid, inbraakpreventie en nepvuurwapens. We willen iedereen ervan bewust maken hoe ze moeten handelen in bepaalde situaties.”

Zo heeft Klaas in het oostelijke deel van het buitengebied van de gemeente; Achthuizen, Den Bommel, Ooltgensplaat en Stad aan ‘t Haringvliet, 164 woningen in kaart gebracht die vanuit de campagne ‘Veilig Leven’ extra aandacht van de brandweer krijgen. Door de brandweer wordt er een woningcheck uitgevoerd in het kader van brandveilig leven. “Bij die huizen controleren we of de vluchtroutes goed toegankelijk zijn, of de rookmelders werken en of het huis over het algemeen brandveilig is. En dan gaat het vooral om oudere woningen.” Al deze adressen zijn reeds door de gemeente aangeschreven.

Veilig Leven
Brandveilig Leven werd een aantal jaren geleden in het leven geroepen om mensen bewust te maken van brandveiligheid in hun huis, maar tegenwoordig gaat het verder dan dat. “De brandweer is overgestapt op de naam Veilig Leven, omdat het niet meer alleen over brandveiligheid gaat, maar ook over gezondheid,” legt Van Veen uit. “We helpen mensen die verzamelwoede hebben en geven aparte lessen bij moskeeën omdat we merken dat daar toch af en toe nog een taalbarrière is.”

Gelukkig hoeft Klaas dat niet alleen te doen. “Ik werk veel samen met blusploegen bij acties over bijvoorbeeld parkeren in de wijk, veilig wonen, ik ga mee met blusoefeningen om ook mijn eigen kennis te vergroten en natuurlijk de gastlessen met Janita de Ronde.” Ook is er een nauwe samenwerking met de ambulancedienst. Die geven bijvoorbeeld belangeloos reanimatielessen aan ‘speciale doelgroepen’.

Meldingen
De brandweer gaat dan misschien niet over inbraken, maar ze worden in de donkere maanden wel vaker opgeroepen dan normaal. “Ieder seizoen heeft zo wel een melding die vaak binnenkomt,” vertelt hij. “Zo hebben we ’s zomers vaak een barbecue-brand en in de donkere maanden is dat een schoorsteenbrand. Zodra de kou het land weer inkomt worden de schoorstenen geveegd, maar vaak niet goed genoeg. Er komen dan stukjes los te zitten in de schoorsteen en dat gaat schroeien en zo ontstaat er een schoorsteenbrand. Zorg dus dat je echt een goede schoorsteenveger in huis haalt.”

Bij specifieke vragen over brandveiligheid kunt u bellen met 0900-8387.

Reacties