112 is voor alle spoed en verdachte situaties

Foto: Sam Fish

Sacha Houtman is werkzaam op Goeree-Overflakkee als operationeel expert wijkagent bij het basisteam Haringvliet. “Het is belangrijk dat mensen weten dat ze gewoon 112 kunnen bellen als ze een situatie niet vertrouwen, maar we merken dat de oude slogan te goed in het geheugen zit,” zegt Houtman.

Door Sam Fish

De oude slogan 112, daar red je leven mee lijkt vaak een extra drempel te vormen bij het bellen van het alarmnummer. “Mensen zien iets verdachts gebeuren, maar denken al snel, dit is niet levensbedreigend en bellen dus geen 112,” legt Sacha Houtman uit. “We willen graag dat mensen weten dat 112 voor alle spoed is. Levensbedreigende spoed, maar ook een heterdaad. Dat kan een inbraak zijn, of mensen die zich verdacht ofwel vreemd gedragen. Alles waar we op dat exacte moment iets aan kunnen doen, dus ook een verdachte situatie,  is voor 112. We hebben sowieso liever dat je tien keer te vaak belt dan één keer te weinig.”

Donkere Dagen
In de tijd dat de dagen korter worden, is het makkelijker om te zien wie er wel of niet thuis is, want bijna niemand zit thuis in het donker. “Inbrekers kunnen in die maanden makkelijker ongezien hun slag slaan, daarom is verlichting zo belangrijk. Zowel buiten bij de deuren, als binnen in huis op twee verschillende plekken,” vertelt ze. “We merken dat 80 procent van de woninginbraken gelegenheidsinbraken zijn. Dat wil zeggen, ze komen er toevallig langs, zien dat een huis een makkelijk doelwit is en slaan hun slag.”

De politie kan helaas niet overal tegelijk zijn, dat zou wel heel handig zijn. Daarom nemen ze tijdens hun surveillancerondjes de hotspots mee. “Plekken waar vaak wordt ingebroken, hangplekken met veel overlast, steegjes, donkere gebieden en achterwegen,” laat Houtman weten. “Daarnaast doen we ook een beroep op de dertien buurtpreventieteams die we rond hebben lopen en de WhatsApp buurtpreventie GO-alert. We hebben zoveel mogelijk ogen nodig op straat, samen moeten we zorgen dat het veilig is en blijft.”

Melding
Er wordt vaak gezegd ‘de politie doet toch niets’, maar dat is gelukkig niet waar. “Alle meldingen die binnen komen worden in het systeem gezet en daar gaan we ook mee aan de slag. Alleen soms is er niets meer te zien of te vinden op het moment dat we aankomen. Dan kunnen we inderdaad niets doen,” legt ze uit. “En soms hebben we maar weinig informatie kunnen krijgen en dan hopen we natuurlijk op meer meldingen met andere informatie, zodat we de puzzel compleet kunnen maken. Soms duurt dat helaas iets langer. Maar we gaan wel degelijk aan de slag met elke melding die binnenkomt.”

Voorzorgsmaatregelen
Houtman geeft tot slot nog een paar tips. “Zorg dat je goede sloten hebt, de oudere sloten worden namelijk makkelijk geopend. Zorg verder dat alle ramen dicht zijn als je van huis gaat, ook de kleine raampjes, want sommige inbrekers zijn net slangenmensen. Zorg ervoor dat je geen opklimmateriaal in de tuin hebt staan zoals trapjes, containers en dergelijke. Haal de brievenbus elke dag leeg en hang je sleutels niet te dicht bij de voordeur, want die hengelen ze zo naar buiten,” aldus Houtman.

Reacties