Politieke partijen debatteren in Diekhuus

Foto: PR Diekhuus Middelharnis

De verkiezingen voor de gemeenteraad staan voor de deur. Op 21 maart is het zover. Best belangrijk, want de uitslag is bepalend voor de toekomst van Goeree-Overflakkee.

Welke partijen komen als winnaars uit de bus? Aan deze vraag gaan vragen vooraf die veel belangrijker zijn: wat willen de partijen bereiken? Welke richting willen ze uit, de komende jaren? Wat zijn hun speerpunten voor Goeree-Overflakkee? Welk beleid kunnen we van ze verwachten als het om pakweg woningbouw of verkeersveiligheid gaat?

Allemaal vragen waarop kiezers graag een antwoord krijgen. Het verkiezingsdebat op woensdag 14 februari 2018, in de Rabobankzaal van Het Diekhuus, is daarvoor de aangewezen plaats. Het debat is een initiatief van Stichting ZIJN. Een werkgroep heeft de afgelopen tijd vragen en signalen opgepikt vanuit de samenleving. Alle geledingen kwamen daarbij aan bod. Ook de jeugd, waarvoor deze week een pizza-avond plaatsvindt. Onder het genot van pizzapunten kunnen jongeren naar voren brengen welke thema’s zij belangrijk vinden, wat anders of beter zou moeten of waar nog wel een tandje bij kan.

Gevoed met alle inbreng vanuit de samenleving krijgen de politieke partijen vragen en gaan zij met elkaar in debat aan de hand van stellingen. De volgende partijen zijn op 14 februari vertegenwoordigd: CDA, SGP, ChristenUnie, Partij van de Arbeid, VVD, G-O Samen, Vitale Kernen G-O, Leefbaar G-O en Eiland van Vrijheid. Dit onder leiding van Marjo van Maurik, een van de leden van de werkgroep.

LEES OOK: Nog meer activiteiten in het Diekhuus

“Heel belangrijk, het gaat om thema’s die uit de bevolking komen,” zegt Van Maurik over het verkiezingsdebat. “De richting is vanuit de samenleving naar de politieke partijen. Laat de partijen maar reageren. Als ze met heldere standpunten komen en uitleggen wat ze denken te gaan doen, kan dat de burger helpen bij het bepalen van zijn stem. Het debat moet duidelijk maken dat er iets te kiezen valt.”

Vragen en opmerkingen uit het verkiezingsdebat worden opgenomen in een ‘witboek’ dat als huiswerk aan de politieke partijen wordt meegegeven voor het vervolg van de verkiezingscampagne. En voor de komende periode van vier jaar in de gemeenteraad. Thema’s die zeker aan de orde komen zijn bijvoorbeeld landschap, zorg, leefbaarheid en economie. Maar er zal ook aandacht gevraagd worden voor ouderen- en jongerenbeleid.

Het verkiezingsdebat op 14 februari begint om 19.30 uur en duurt tot 22.00 uur. De toegang is gratis. Een plaats reserveren is mogelijk via [email protected] Via datzelfde e-mailadres zijn ook vragen en signalen nog welkom die tijdens het debat ter sprake kunnen komen.

Reacties

Cookieinstellingen