Aandacht voor bedreigde natuur op Dag van de Duinen

Foto: Nico van Kappel

Op zaterdag 18 september organiseert Stichting Duinbehoud de eerste landelijke Dag van de Duinen. Dit doen ze in Naturalis.

In Naturalis Biodiversity Center in Leiden bespreken belangstellenden en experts diverse oplossingen. Dit zijn oplossingen tegen de achteruitgang van de Nederlandse duinnatuur. Natuurliefhebbers kunnen meedoen aan activiteiten langs de kust.

De Nederlandse duinen zijn rijk aan planten- en diersoorten. Het gebied heeft een grote variatie aan leefgebieden en een afwisselend landschap. Dit staat echter onder druk door maatschappelijke ontwikkelingen. Denk aan stikstofdepositie, verdroging, verstedelijking en recreatiedruk. Het rozenkransje en andere bijzondere planten worden zeldzamer. Ook broedvogels en dagvlinders gaan in aantallen achteruit. Kenmerkende leefgebieden groeien dicht en soortenrijke vegetaties verdwijnen.

Experts en excursies

Met de Dag van de Duinen vraagt de stichting aandacht voor de bedreigde natuur in het duingebied. In Naturalis komen Marc Janssen, directeur van de stichting, en cabaretier Hans Sibbel aan het woord. Zij delen hun blik op de natuur en biodiversiteit. Ook geven diverse experts hun kijk op het toekomstige beheer en beleid van de duinen. De discussie wordt geleid door de wetenschappelijk directeur van Naturalis, Koos Biesmeijer.

Naast de bijeenkomst in Naturalis is er op deze dag nog meer te doen. Stichting Duinbehoud organiseert langs de kust diverse excursies en activiteiten. Hier kun je gratis aan mee doen. De excursies worden geleid door lokale duindeskundigen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Duinbehoud. www.duinbehoud.nl

Over Stichting Duinbehoud

Stichting Duinbehoud is een onafhankelijke landelijke organisatie. De stichting op voor de natuur langs de hele Nederlandse kust. En voor de belangen van mensen die van deze natuur genieten. Van Zeeuws-Vlaanderen tot Schiermonnikoog. Duinbehoud maakt zich sterk voor de natuur bij bestuurders in dorpen, de provincie en de landelijke politiek.