Toneelstuk over het Fort tijdens Monumentendag

Foto: PR Streekmuseum Goeree-Overflakkee

Tijdens Open Monumentendag opent het Streekmuseum Goeree-Overflakkee in Sommelsdijk haar deuren met een speciaal programma.

Het Streekmuseum organiseert namelijk de opvoering van een toneelstuk. Op zaterdag 11 september kun je in de open lucht gaan kijken naar dit toneelstuk. Het stuk gaat over het fort in Ooltgensplaat, dat werd destijds gebouwd door de Fransen.

Het Fort

Ooltgensplaat had een strategische ligging en werd daarom opgenomen in de verdedigingslinie van Holland. Tijdens de Franse bezetting van Nederland (1795 – 1813) versterkten de Fransen hun kustverdediging. Dit deden ze met de bouw van Fort Duquesne in Ooltgensplaat. Zo wilden ze voorkomen dat vooral de Engelse vijand via het Volkerak het Hollandsch Diep kon bereiken.

Maar er is wrevel onder de bevolking en de Oranjegezinden komen in verzet. Liefde en spionage ontbreken niet in het toneelstuk. Zou het de Oranjegezinden lukken het fort te veroveren op de Fransen?

Kom genieten

Er worden twee voorstellingen opgevoerd op 11 september, deze starten om 13.30 uur en 15.30 uur. De voorstellingen zijn gratis toegankelijk en aan het einde wordt er met de pet rond gegaan. Dit geld wordt gebruikt om de kosten te drukken. Tevens is er gelegenheid om een kopje koffie met wat lekkers te nuttigen bij het Streekmuseum.

Het museum is deze dag vanaf 10.00 uur geopend. De voorstellingen vinden plaats op het Marktveld, naast het museum.