Veilig cursussen organiseren in corona-tijd. Hoe dan?

Foto: PR Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta

Er zijn regelmatig cursussen te volgen in de bibliotheek. Dat kan zijn taal, of een bepaalde vaardigheid. Het kan alle kanten op.

Maar door de uitbraak van het corona-virus is natuurlijk alles stil komen liggen. En dus moest er een manier komen om op een veilige manier toch nog cursussen te kunnen geven. Mensen hebben nu eenmaal behoefte aan nieuwe vaardigheden.

En dat is lastig. Want hoe zorg je ervoor dat je cursisten zonder zorgen kunnen langskomen? En hoe zorg je ervoor dat het écht helemaal veilig is en volgens de RIVM-richtlijnen? Dat is een aardige opgave. Maar Lindsay Pelt en Cris Vaudo hebben het aangepakt.

Corona-proof

“Toen de overheid aangaf dat er voorzichtig weer dingen opgestart mochten worden, zijn we direct aan de slag gegaan. We hebben gekeken naar een manier om op veilige wijze cursussen te geven,” vertelt Lindsay. “Daar komt best wat bij kijken. Want hoe richt je een ruimte zo in dat er altijd anderhalve meter afstand gehouden kan worden? En hoeveel mensen kun je dan veilig kwijt? Daar zijn we mee aan de slag gegaan.”

“Inmiddels hebben we een richtlijn opgesteld met als basis de anderhalve meter,” vult Cris aan. “Daarnaast wordt er extra schoongemaakt tussen de cursussen door. In alle ruimtes zijn ook ontsmettingsmiddelen aanwezig. En natuurlijk wordt er continue geventileerd. Ook de docenten worden geïnstrueerd om altijd een veilige afstand te houden. En bij klachten geldt natuurlijk altijd; blijf thuis!”

Aanbod

Het aanpassen van de cursusavonden heeft niet alleen invloed gehad op de capaciteit. “We hebben flink moeten schrappen in ons aanbod,” zegt Lindsay. “Er is extra tijd ingepland tussen twee cursussen in, zodat cursisten elkaar niet tegenkomen. Maar dat betekent dus ook dat je minder cursussen kunt geven op een avond. Toch wilden we perse een goed aanbod aan kunnen bieden in de regio. De persoonlijke aandacht en begeleiding wordt altijd erg gewaardeerd. In het voorjaar moesten we dus een hoop cursisten teleurstellen toen alles geannuleerd werd. We hebben ons nu gericht op een kleiner aanbod met cursussen op het gebied van taal, kunst en cultuur en lichaam en geest.”

Inmiddels is er naast een goede werkwijze ook een mooi en afwisselend aanbod gerealiseerd. Dit is allemaal terug te vinden op de website van de bibliotheek.

“We hopen natuurlijk op een leerzaam, mooi, maar vooral ook gezond seizoen. Aan ons ligt het in ieder geval niet,” lacht Cris. “En mochten mensen vragen hebben over de maatregelen en werkwijze, of iets totaal anders. Dan kunnen ze altijd contact opnemen met de cursuslocatie.”