Literatuur uit de Tachtigjarige Oorlog

De Stichting Kunst- en Cultuureducatie (KCE) start maandagavond 12 november met een 2-daagse avondcursus met de titel: “Vive le Geus is nu de leus”. In deze cursus wordt de literatuur uit de Tachtigjarige Oorlog besproken door Dagmar Pegels-Duine en tegen de historische achtergronden geplaatst door Martina Westdorp.

Dit jaar is het 450 jaar geleden dat de Tachtigjarige Oorlog begon. Deze strijd tegen de Spanjaarden is een veel beschreven periode in de geschiedenis. Het conflict, dat voortkwam uit politieke, maatschappelijke en religieuze onvrede, zien we in de literatuur uit de zestiende eeuw op verschillende manieren terug. Aan het begin van de Opstand werden geuzenliederen en pamfletten gebruikt om burgers tegen de Spanjaarden op te zetten, maar ook in kluchten en satires speelden de actualiteiten een grote rol. De onafhankelijkheidsstrijd zorgde voor een groot zelfbewustzijn van de nieuwe Republiek. Daarbij horde ook een eigen literatuur waarin heldendaden werden beschreven en waaraan de natie haar bestaansrecht kon ontlenen.

Niet alleen de strijd tegen Spanje zorgde voor beroering in de letteren, ook tijdens de relatieve rust van het Twaalfjarig Bestand werd veel geschreven. De binnenlandse conflicten, waaronder de machtsstrijd tussen Maurits en Van Oldenbarnevelt, gaven de verschillende schrijvers genoeg stof tot nadenken.

Van het Wilhelmus tot Hoofts Nederlandse Historiën, van Vondels hekeldichten (zoals Het stockske van Joan van Oldenbarnevelt) tot Het wonderlicke avontuer van twee goelieven; ze speelden allemaal een rol in de woelige periode van de Nederlandse Opstand.

In deze cursus wordt de literatuur uit deze periode besproken door Dagmar Pegels-Duine en tegen de historische achtergronden geplaatst door Martina Westdorp.

De kosten van de cursus bedragen slechts € 37,50 inclusief consumpties en eventueel lesmateriaal. De cursus bestaat uit twee maandagavonden van 19:30 uur tot 21:30 uur en wordt gehouden in de Bibliotheek van Middelharnis aan het Kerkepad. De cursusdata zijn: 12 en 19 november. De docenten zijn Dagmar Pegels-Duine en Martina Westdorp.

Aanmelden en betalen kan via de website van KCE of telefonisch: 06-45104961.

Reacties