EMA: Coronabooster niet dringend noodzakelijk

Foto: QPhoto

Het is niet dringend noodzakelijk om volledig gevaccineerdennog een booster tegen corona te geven, zegt het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

Extra doses moeten al wel worden overwogen voor mensen met een ernstig verzwakt immuunsysteem. Het EMA baseert zich op een technisch rapport dat is uitgebracht door het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC).

Alle goedgekeurde vaccins beschermen op dit moment heel goed tegen ernstige ziekte, opname en overlijden door corona, zegt EMA opnieuw. Maar ongeveer een op de drie volwassenen is nog niet volledig gevaccineerd, waarschuwt de organisatie. De prioriteit zou daarom beter kunnen uitgaan naar het compleet vaccineren van iedereen, stelt EMA. Intussen blijft het volgens het agentschap van cruciaal belang om afstand, hygiëneregels en gezichtsmaskers waar nodig te blijven toepassen, vooral op plekken waar mensen meer risico lopen.

Extra vaccindosis

Uit sommige onderzoeken blijkt dat een extra vaccindosis de immuunrespons kan verbeteren. Dit is bijvoorbeeld geval bij ontvangers van orgaantransplantaties. Ook kan worden overwogen om uit voorzorg een extra dosis toe te dienen aan oudere kwetsbare personen. Vooral mensen in instellingen voor langdurige zorg.

Het EMA beoordeelt de gegevens over aanvullende doses nog verder. Intussen kunnen de lidstaten wel voorbereidingen treffen voor voor het toedienen van boosters.