De stichting Privacy First is tegen het vaccinatiebewijs

Foto: Afbeelding van Tayeb MEZAHDIA via Pixabay

Belangenorganisatie Privacy First heeft grote bezwaren tegen het invoeren van een vaccinatiebewijs. Het is een reactie op de aankondiging van minister Hugo de Jonge.

“Het is een zware inbreuk op grondrechten en mensenrechten,” zegt Vincent Böhre. Hij is directeur en jurist binnen de organisatie.

Zorgminister Hugo de Jonge maakte dinsdagavond bekend dat het kabinet begin juni een besluit neemt over de mogelijke invoering van een vaccinatiebewijs. De Tweede Kamer heeft daarna drie weken de tijd om zich over de kwestie te buigen. Het vaccinatiebewijs moet ervoor zorg dat mensen straks weer op reis kunnen. Wat De Jonge betreft kan Nederland dan nog voor de zomervakantie aansluiten bij een Europese verordening. Die verordening wordt de grondslag voor het vaccinatiebewijs.

Bezwaar

“Ons voornaamste bezwaar is dat er een tweedeling in de samenleving wordt gecreëerd,” zegt Böhre. “Dat je in de nabije toekomst alleen nog maar aan het maatschappelijke leven kunt deelnemen met een coronapaspoort of gezondheidsbewijs.” Volgens hem leidt de maatregel ook tot discriminatie op basis van medische status. “En er geldt een algeheel discriminatieverbod in het Europees recht, al decennia lang. Je mag niet discrimineren op welke grond dan ook. Dat wordt nu met voeten getreden.”

Privacyschending

Daarnaast wijst hij ook op de risico’s van privacyschending. “In de toekomst word je gedwongen om je medische status kenbaar te maken. Of je wel of niet gevaccineerd bent. Of je wel of niet ziekte onder je leden hebt, door middel van een testbewijs. Onder het privacyrecht mag dat pertinent niet. Je mag mensen nooit dwingen hun medische gegevens kenbaar te maken,” aldus de directeur.

Volgens hem is het invoeren van een vaccinatiebewijs ook niet nodig. Er zouden voldoende goede alternatieven zijn. “Maar die zijn nooit serieus overwogen door de overheid,” zegt hij. “Wij zien de maatschappelijke noodzaak niet en de proportionaliteit van dit hele verhaal evenmin.”