Rechter: avondklok per direct opheffen

Foto: Rudy and Peter Skitterians via Pixabay

De avondklok moet per direct worden opgeheven. Dat heeft de voorzieningenrechter in Den Haag zojuist bepaald.

De rechter heeft de vorderingen van Stichting Viruswaarheid.nl om de avondklok in Nederland buiten werking te stellen toegewezen. Voor het invoeren van de avondklok heeft de overheid gebruik gemaakt van een bijzondere wet. Namelijk de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg). En dat mag niet volgens de rechter.

Die wet biedt het kabinet de mogelijkheid om in zeer spoedeisende en buitengewone omstandigheden een avondklok in te stellen, zonder dat daarvoor eerst een wetgevingstraject moet worden doorlopen. Bij een wetgevingstraject moeten de Eerste en Tweede Kamer vooraf worden betrokken. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat bij de invoering van de avondklok geen sprake was van de bijzondere spoed die nodig is om gebruik te kunnen maken van de Wbbbg. Dit blijkt uit het feit dat vóór de invoering van de avondklok al vaker over de mogelijkheid van een avondklok was gesproken.

Geen dijkdoorbraak

De Wbbbg is dus ingezet terwijl er geen sprake was van een situatie waarvoor de wet is bedoeld. Dit kan bijvoorbeeld wel het geval zijn bij een dijkdoorbraak. Daarom is de inzet van deze wet om de avondklok in te stellen niet legitiem.

De avondklok maakt een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer. Het beperkt (indirect) onder meer het recht op vrijheid van vergadering en betoging. Dit maakt een zeer zorgvuldig besluitvormingsproces nodig, aldus de rechter. De staat gaat vanmiddag nog in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter.

Oproep Rutte 

Demissionair minister-president Mark Rutte doet een oproep aan iedereen. Hij vraagt mensen ‘met klem’ om ook zonder avondklok thuis te blijven. Dat geldt vooral als het hoger beroep er niet voor zorgt dat de avondklok stand houdt. “Als de maatregel niet juridisch onderbouwd is, betekent dat niet dat de maatregel niet nodig is. De avondklok is een middel, geen doel. Het doel is om, op termijn, onze vrijheden terug te krijgen op een veilige manier,” aldus Rutte.

Bron: Rechtspraak.nl