Eén miljoen euro voor behoud sociaal aanbod op GO

Foto: Afbeelding van Bruno /Germany via Pixabay

Er is één miljoen euro beschikbaar gesteld voor (sport)verenigingen en culturele instellingen binnen de gemeente. Het gaat om het corona-steunfonds Behoud Sociaal Aanbod.

Het geld is bedoel als extra ondersteuning voor organisaties zonder winstoogmerk. Met deze steun kunnen zij het sociale aanbod in deze lastige tijd in stand houden.

Bijdrage

Organisaties kunnen een eenmalige bijdrage vragen uit het steunfonds. Dit kan als ze door de coronacrisis hun inkomsten drastisch hebben zien dalen. Ook kan het een compensatie zijn voor de extra gemaakte kosten tussen maart en december van dit jaar.

“We hebben allemaal een pittig jaar achter de rug. Dat geldt ook zeker voor onze verenigingen,” zegt wethouder Berend Jan Bruggeman. “Alles draait daar om samen zijn. Samen sporten, samen muziek maken, of gewoon elkaar ontmoeten. Dat is belangrijk, ook voor onze gezondheid en ons welzijn. Het is heel jammer dat het een hele tijd niet kon. En het kan nog steeds niet zoals voorheen. Hopelijk kunnen we binnenkort met elkaar de draad weer oppakken. Daar hebben we allemaal behoefte aan.”

Steunfonds

De gemeente besloot afgelopen juli tot het instellen van het steunfonds. Eerder ging het deel van het steunfonds voor ondernemers al open voor aanvragen. Voor dit tweede deel zijn er vier verschillende regelingen.

  1. Amateur-sportaanbieders
  2. Culturele instellingen
  3. Verenigingsgebouwen met en zonder sportzaal
  4. Overige sociaal-culturele organisaties en afgelaste evenementen georganiseerd door vrijwilligers

Aanvraag

Voor elke categorie is de werkwijze voor een aanvraag anders. De gemeente benadert de komende weken actief de amateur-sportaanbieders en exploitanten van verenigingsgebouwen die mogelijk recht hebben op een bijdrage. Dat gebeurt via e-mail. Daarbij wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen en bijvoorbeeld stukken toe te voegen om het omzetverlies te staven. De andere organisaties worden uitgenodigd om zelf te kijken of ze aanspraak willen maken op een bijdragen.

Voor meer informatie oer de verschillende regelingen kun je kijken op de website van de gemeente. Daar kun je ook terugvinden hoe je een aanvraag kunt indienen. Je kunt ook bellen met 14 0187 om doorverbonden te worden met de betrokken beleidsadviseur. Een aanvraag moet ingediend worden voor 1 februari 2020.