Geld om gevaarlijke verkeerssituaties aan te pakken

Foto: Pixabay; Michael Gaida

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt met aardig wat geld aanzetten. Met dit geld worden onveilige verkeerssituaties aangepakt.

Het gaat om 165 miljoen euro voor het veiliger maken van kruisingen, fietspaden, wegen en rotondes. Dit geld is beschikbaar gemaakt voor bijna 190 gemeenten, alle provincies en twee waterschappen. Goeree-Overflakkee staat ook op de lijst van gemeenten die geld krijgen.

Aanvraag

Overheden konden tot afgelopen september een aanvraag doen voor het geld. Om dit te krijgen moeten ze zelf echter ook hetzelfde bedrag investeren in de aanpak. Voor de komende tien jaar heeft het kabinet een half miljard euro gereserveerd om gevaarlijke situaties te verbeteren.

Het geld is bestemd voor het aanleggen van verkeersdrempels en het versmallen van wegen. Maar ook voor veiliger maken van bermen en vrij liggende fietspaden. Ook kunnen fietspaden worden verbreed en kunnen kruispunten worden veranderd in rotondes. Dertig gemeenten kregen geld om veilige schoolzones in te richten.

Het is de bedoeling dat ongeveer twee derde van de maatregelen binnen een jaar wordt uitgevoerd.

Goede plannen

Minister Cora van Nieuwenhuizen vindt dat er goede plannen zijn ingediend. “Wij zetten de rijksverdubbelaar in,” zegt ze. “Op die manier kunnen de mensen bij de lokale en regionale overheden nu snel aan de slag. De aanpak van gevaarlijke kruispunten en te smalle fietspaden is belangrijk. Dit gaat echt een verschil maken en zorgen voor minder ongevallen op die wegen en fietspaden.”

Bron © Nieuws.nl/ANP/Tweede Kamer.