Eerste coronavaccinaties waarschijnlijk al in januari

Foto: Afbeelding van Pete Linforth via Pixabay

In Engeland is het coronavaccin goedgekeurd. Daar beginnen ze volgende week met vaccineren. En ook hier lijkt het inenten van mensen in zicht.

Als alles meezit worden begin januari in Nederland de eerste mensen gevaccineerd tegen het coronavirus. Volgens minister Hugo de Jonge is alles erop gericht om in de week van 4 januari te starten met inenten. Hierbij werken het RIVM, GGD, huisartsen, verpleeghuizen en instellingen nauw samen.

Binnen handbereik

“Het vaccin is nu binnen handbereik,” zegt minister De Jonge. “Daarmee staan we aan de vooravond van een nieuwe fase in deze crisis. Een fase van hoop en nieuw perspectief. Het is nu aan de EMA om zorgvuldig zijn werk te doen. Wij zorgen ervoor dat we er klaar voor zijn zodra er groen licht komt. Mogelijk is dat dus al begin januari. Maar hier geldt ook een waarschuwing: dit is echt het meest gunstige scenario. EMA en de Europese Commissie zijn eerst aan zet. En veiligheid gaat voor snelheid.”

Testfase afgerond

Het Europees Medicijn Agentschap laat weten dat de vaccinontwikkelaars officieel een aanvraag tot markttoelating hebben gedaan. Dit zijn BioNTech/Pfizer en Moderna. De aanvraag betekent dat de testfase van de vaccins is afgerond. EMA gaat de vaccins nu in nauwe afstemming met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordelen. Er wordt daarbij gekeken naar onder andere veiligheid, kwaliteit en effectiviteit.

Als dit proces voorspoedig verloopt, verwacht EVA uiterlijk 29 december met een oordeel te komen over het medicijn van Pfizer. Bij een positief oordeel zou de Europese Commissie kort daarna nog kunnen besluiten voer de toelating van het vaccin tot de Europese markt. Dit zou zelfs nog voor de jaarwisseling kunnen gebeuren.

Vaccinatiestrategie

Het kabinet heeft al aangegeven het advies van de Gezondheidsraad over te nemen. Dat betekent dat ouderen, kwetsbaren en zorgmedewerkers als eerste worden gevaccineerd. Of het vaccin van BioNTech/Pfizer geschikt is voor deze doelgroep moet blijken uit de EMA-beoordeling. Is dit niet het geval? Dan komen andere doelgroepen in beeld.

De vaccinatiestrategie is daarom wendbaar. Samen met het RIVM en andere uitvoerende partijen worden meerdere scenario’s uitgewerkt. Eén van de uitgangspunten daarbij is dat er zo min mogelijk verspilling van de schaarse vaccins mag optreden.

Miljoen doses

Naar verwachting kunnen er in de loop van december al een miljoen doses van het vaccin geleverd worden aan Nederland. Daarmee kunnen zo’n 450.000 mensen worden gevaccineerd. Die vroege levering houdt in dat er kort na het officiële besluit al gestart kan worden met het inenten. Pfizer zou in het eerste kwartaal van 2021 nog eens 1,6 miljoen doses van het vaccin kunnen leveren.

Moderna vaccin

Het besluit over het vaccin van Moderna wordt pas half januari verwacht. Met een positief oordeel van EMA zouden er in het eerste kwartaal van 2021 ongeveer 400.000 doses geleverd kunnen worden. Er wordt verwacht dat er in het tweede en derde kwartaal grotere doses, en van meerdere ontwikkelaars, naar Nederland komen.