Er zijn voldoende beschermingsmiddelen voor de zorg

Foto: Benzoix

Er zijn voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar voor de zorg in deze tweede coronagolf. Zowel voor regulier als preventief gebruik.

Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). “Zorgmedewerkers moeten kunnen rekenen op de beschermingsmiddelen die zij nodig hebben voor hun werk. Er zijn de afgelopen periode enorm veel middelen ingekocht,” laat minister Tamara van Ark weten. “Het is goed nieuws dat er nu voldoende voorraad is voor de tweede golf. We blijven naar de reguliere inkoop door zorginstellingen, inzetten op voldoende noodvoorraad en productie in Nederland.”

Onderzoek

Tijdens het onderzoek zijn vraag en aanbod van de beschermingsmiddelen in de zorg in kaart gebracht. Dit is gedaan door middel van een stresstest. Bij de vraag is gekeken naar regulier en preventief verbruik. Maar ook naar het verbruik bij coronapatiëntenzorg.

Het aanbod bestaat uit de inschatting van de voorraden bij de zorginstellingen. De noodvoorraad van het LCH wordt ook meegenomen. En de verwachte leveringen bij het LCH en de zorginstellingen. Hierdoor ontstaat er een beeld in welke mate de voorraad voldoende is voor de zorg.

Tijdens het onderzoek is gekeken naar de meest gebruikte beschermingsmiddelen. Denk aan chirurgische maskers, FFP-maskers, handschoenen en isolatiejassen. Daarbij is de kennis van de sector benut ten aanzien van het gemiddelde verbruik. Hierbij is gekeken naar verschillende situaties in verschillende sectoren. Ook zijn de uitkomsten besproken met experts, brancheorganisaties, beroepsgroepen en vakbonden.

Voldoende beschermingsmiddelen

Uit het onderzoek blijkt dat er voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar zijn om de tweede golf coronabesmettingen op te vangen. Bij de medische mondmaskers en isolatiejassen zijn er naar verwachting zelfs voldoende voorraden voor een eventuele derde golf. Zo zijn er 600 miljoen goedgekeurde chirurgische mondmaskers op voorraad.

Voor handschoenen is dat niet hetzelfde verhaal. Door de wereldwijde schaarste kan deze beschikbaarheid op termijn mogelijk onder druk komen te staan. Het LCH schaalt daarom de inkoop van handschoenen op. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid om handschoenen zelf te produceren in Nederland.