Weer twee corona-besmettingen erbij op GO

Foto: Image by Miroslava Chrienova from Pixabay

Het RIVM is met een nieuwe update gekomen rondom het corona-virus. Daaruit blijkt dat er op Goeree-Overflakkee de afgelopen week 2 mensen positief getest zijn.

Door Sam Fish

Daarmee komt het op 6 besmettingen sinds 1 juni. Dat is het moment dat iedereen in Nederland getest mag worden zonder tussenkomst van een arts. Vergeleken met het landelijk en provinciaal gemiddelde valt dat dus erg mee. Op de kaart van het RIVM wordt gerekend sinds 22 juli, daar staan dus drie mensen. Vorige week werd er namelijk ook een nieuwe besmetting gemeld.

Waar deze twee besmettingen zich bevinden op het eiland is niet bekend. Volgens de laatste update binnen CuraMare (3 augustus) is daar nog steeds iedereen virusvrij.

Update RIVM

Ook de landelijke cijfers zijn binnen. Tussen 29 juli en 4 augustus hebben 2588 mensen een positieve testuitslag gekregen. Dat zijn er 1359 meer dan de week ervoor. In de afgelopen week zijn ook 44 patiënten gemeld die voor het virus zijn opgenomen in het ziekenhuis. Daar is een toename van 21 te zien.

In het aantal doden is een daling te zien, vergelen met vorige week. De afgelopen week zijn 6 mensen overleden gemeld aan het virus. Dat zijn er drie minder dan de week ervoor.

Reproductiegetal R

Het aantal positieve testuitslagen is de afgelopen week dus bijna verdubbeld. Maar er zijn zo’n 10.000 minder testen afgenomen. Het percentage positieve testen is gestegen van 1,1% naar 2,3%.

Het Reproductiegetal R is de afgelopen week gezakt, wat goed is. Daarmee wordt aangetoond hoeveel mensen één iemand gemiddeld besmet. Vorige week stond dit getal op 1,40 en die is dus gezakt naar 1,20. Dat wil zeggen dat 100 besmette mensen samen 120 andere mensen besmetten.

Disclaimer

De in de afgelopen week gemelde patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen week getest, opgenomen in het ziekenhuis of voerleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens soms nog aangevuld in een andere week.

Sinds 1 juni kan iedereen in Nederland met (milde) klachten zich laten testen op het corona-virus. Mensen kunnen hiervoor zelf een afspraak maken door te bellen met 0800-1202. Omdat het aannemelijk is dat niet iedereen zich laten testen, liggen de werkelijke aantallen waarschijnlijk hoger.

Andere virussen

Behalve het corona-virus, gaan er ook andere virussen rond. Er is een steekproef gedaan onder personen die met griepachtige klachten of andere acute luchtwegklachten naar een huisarts zijn gegaan. Bij hen zijn monsters afgenomen. Dit wordt gedaan door huisartsen die onderdeel zijn van de peilstations van NIVEL Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg.

Deze monsters binnen het RIVM getest op vijf virussen. Het gaat om het influenzavirus, het RS respiratoir synctieel-virus, het rhino-virus, het entero-virus en het corona-virus. Van eind januari tot half maart werd het influenzavirus vaak gezien. Van maart tot begin mei was dat voor het corona-virus. En vanaf 11 mei tot 27 juli was het rhino-virus vaak aanwezig in de monsters.

Het kan zijn dat er andere virussen aanwezig zijn bij mensen met een negatieve testuitslag. Werd wordt slechts op een beperkt aantal virussen getest.

Bron: RIVM  &  RIVM