Kleine proef met transparant mondmasker gestart

Foto: Afbeelding van Willfried Wende via Pixabay

In twee ziekenhuizen wordt op dit moment een proef gedaan met een transparant mondmasker. De proef is nog wel op kleine schaal.

Een transparant mondmasker moet ervoor zorgen dat de patiënt de zorgmedewerker herkent. Dat zorgt direct ook voor een betere communicatie onderling.

Het is een project van verpleegkundig onderzoeker Annemarie de Vos. “Ik kwam via sociale media in contact met een dove vrouw,” vertelt ze. “Zij maakt katoenen maskers met transparante kunststof vensters. Die gaan we op kleine schaal testen in het Erasmus MC en het Amphia Ziekenhuis.”

Dummies

De maskers worden uitgeprobeerd door ic-verpleegkundigen. Dat gebeurt niet tijdens het werken met patiënten, maar op een testlocatie. De proefpersonen moeten kijken of de maskers goed zitten. Ze mogen dus niet beslaan en de gezichtsuitdrukking moet goed te zien zijn. Dat wordt ook getest met ‘dummies’. Die kunnen drie expressies vertonen, namelijk verdrietig, vrolijk en boos.

Ontwikkeling

Als de proef goed uitvalt, kan die dienen als basis voor verdere ontwikkeling van doorzichtige maskers. Deze moeten veilig genoeg zijn om te worden gebruikt in een medische omgeving. En dus moeten ze hetzelfde doen als FFP2- en chirurgische maskers.

Volgens De Vos zouden doorzichtige maskers een uitkomst moeten zijn voor gebruik op de ic. Niet alleen voor dove en slechthorende mensen is het een goed idee. Maar ook voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking. En ook kinderen kunnen er baat bij hebben. De zorgmedewerker kan een geruststellende blik of lach tonen. Dit kan er voor zorgen dat een patiënt minder angstig wordt.

Ook verbetert het de herkenning tussen collega’s onderling en tussen patiënten en medewerkers.

Subsidie

Voor het onderzoek heeft De Vos een subsidie gekregen van financieringsorganisatie ZonMW. Zij riepen onderzoekers op om creatieve oplossingen te bedenken in de aanpak van het corona-virus.