De corona-wet is ingediend bij de Tweede Kamer!

Foto: Image by Frank Magdelyns from Pixabay

Het kabinet heeft maandag de vernieuwde corona-wet ingediend bij de Tweede Kamer. Daarin worden de corona-maatregelen vastgelegd.

Bron: Rijksoverheid

Het gaat om een tijdelijke wet die een half jaar gaat gelden. Het kan daarbij zijn dat hij eerder stop wordt gezet, of met drie maanden per keer wordt verlengd, indien nodig.

Vervanging noodverordening

Met deze nieuwe wet komen diverse ministers tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer en de Raad van State. Zij willen graag de juridische basis van de corona-maatregelen beter regelen. Het is de bedoeling dat de nieuwe wet de noodverordeningen gaat vervangen. Noodverordeningen zijn bedoeld voor acute crisis van beperkte duur. En sommige maatregelen, zoals de anderhalve meter afstand, zijn voorlopig nog nodig.

Het kabinet krijgt met deze wet geen extra of andere bevoegdheden. Het parlement krijgt die overigens wel. Nieuwe maatregelen moet het kabinet straks eerst voorleggen aan de Tweede Kamer. Ook de gemeenteraden krijgen meer mogelijkheden om een controlerende rol te spelen.

Vormgeving wet

Maatschappelijke organisaties als de Raad voor de Rechtspraak en de Autoriteit Persoonsgegevens hebben meegekeken bij het maken van de wet. Zij hebben ook geadviseerd over hoe deze eruit moet komen te zien. Ook de Raad van State heeft advies uitgebracht.

Al die opmerkingen en adviezen zijn zo goed mogelijk verwerkt. Het wetsvoorstel lijkt dus niet meer op het eerste concept dat rondging. En aan zorgen is tegemoet gekomen. Zo is handhaving bij mensen thuis niet aan de orde. Er is ook expliciet opgenomen dat corona-boetes niet leiden tot een weigering van de VOG.

Cookieinstellingen