De mensen in de zorg verdienen meer dan applaus!

Foto: SP

Zorgverleners verdienen de grootste waardering voor de inzet die ze leveren om het corona-virus te bestrijden. We vragen op dit moment het uiterste van ze. Dat mag best beloond worden.

Door Wim van Til

Thuiszorgmedewerkers, huisartsen, ambulance- en ziekenhuispersoneel, medewerkers in het verpleeghuis, de gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ. Ze werken soms met gevaar voor hun eigen gezondheid. Deze corona-crisis laat ons weer zien hoe belangrijk goede zorg is.

Zorg geven, maar niet krijgen

Zo goed als zorgverleners nu voor ons zorgen, zo goed werd er de vorige crisis helaas niet voor hen gezorgd. Tienduizenden zorgverleners verloren hun baan. De lonen stegen nauwelijks terwijl de werkdruk toenam. Minder collega’s, maar meer bureaucratie. De verzorgingshuizen voor de ouderen werden gesloten, het aantal plekken in de GGZ nam af en ook op zorg voor de jeugd werd bezuinigd. Het eigen risico schoot omhoog, er moest marktwerking komen waardoor ziekenhuizen werden gezien als bedrijven, die zelfs failliet konden gaan.

Reddingsplan

Grote bedrijven worden met miljarden aan belastinggeld gered, maar waar blijft het reddingsplan voor de zorg? Zorgverleners verdienen waardering. Niet alleen nu, maar zeker ook ná deze corona-crisis. Geen bezuinigingen, maar investeringen. Daarom is de SP een petitie gestart. Ze willen het volgende:

  • Zorgverleners verdienen meer dan alleen applaus. Dus hogere lonen, meer zeggenschap en collega’s. De zorg mag niet de rekening krijgen van de crisis: Geen nieuwe bezuinigingen op de zorg, maar investeringen.
  • De zorg is geen markt. Tijdens deze crisis zien we dat samenwerking in de zorg veel beter werkt dan concurrentie. Daarom halen we de overbodige bureaucratie, concurrentie, doorgeslagen macht van zorgverzekeraars en de markt definitief uit de zorg.
  • Het bedrijfsleven krijgt nu miljarden steun op kosten van de samenleving. Wij kiezen voor solidariteit. We laten grote bedrijven hun eerlijke deel aan belasting betalen zodat we onze ‘vitale’ beroepen, de zorg en alle anderen die Nederland nu draaiende houden, fatsoenlijk kunnen belonen.

Ben jij het hier volledig mee eens? Onderteken dan de petitie die is gestart!