Minister De Jonge bezoekt Nieuw Rijsenburgh

Foto: Jeffrey Groeneweg Qphoto

Minister De Jonge werd vorige week nog benoemd tot corona-minister. Op maandag 30 maart bracht hij een bezoek aan woonzorglocatie Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk.

Het doel van het bezoek was om te zien wat de impact is van het corona-virus op bewoners, medewerkers, mantelzorgers en familieleden. Tijdens het bezoek werden drie gesprekken gevoerd. Daarin werd een compleet beeld geschetst van de situatie op de locatie, het ziekenhuis en de regionale samenwerking.

Onder de indruk

“Vreselijk om te zien hoe het virus hier in zo’n korte tijd zoveel slachtoffers heeft gemaakt,” reageert minister De Jonge. “Dat raakt de families, de gemeenschap hier op het eiland en natuurlijk ook de zorgmedewerkers enorm. Tegelijkertijd ben ik ook onder de indruk van de daadkracht en het doorzettingsvermogen waarmee CuraMare de uitbraak te lijf is gegaan. Dankzij die inzet is er nu weer sprake van een beheersbare situatie.

De minister heeft uitgebreid gesproken met het team Ouderenzorg. Marjolein Damen, arts-microbioloog gaf onder andere een toelichting op de huidige stand van zaken. Ook sprak ze over de genomen maatregelen en de effecten daarvan.

Nieuw Rijsenburgh

CuraMare heeft vanaf het eerste moment nauwgezet de richtlijnen van het RIVM en de GGD gevolgd. Daarnaast gelden in Nieuw Rijsenburgh extra maatregelen bovenop de voorschriften van het RIVM. Zorgmedewerkers maken gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bij iedereen die op een woongroep of afdeling woont waar een positief geteste bewoner of bewoner met een mogelijke besmetting woont.

Zorg gaat door

Wijnand den Hertog is divisiemanager en crisiscoördinator Ouderenzorg. Hij informeerde de minister over de ontwikkelingen in Nieuw Rijsenburgh. “Iedere dag komt een speciaal outbreak team bij elkaar,” vertelt hij. “Zij maken afspraken over de zorg voor positief of corona-verdachte bewoners en medewerkers. We doen er alles aan om onze bewoners en medewerkers te beschermen. Daarnaast gaat de dagelijkse zorg op onze locatie uiteraard ook onverminderd door.”

Samenwerking met ziekenhuis

Nieuw Rijsenburgh is onderdeel van CuraMare, net als het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland. Dat maakt een intensieve samenwerking mogelijk tussen het ziekenhuis en de ouderenzorg.

Zo zijn een arts-microbioloog en een deskundige infectiepreventie onderdeel van het team. In één centraal crisisteam vindt overleg en besluitvorming plaats over de integrale veiligheid en continuïteit van de zorg.

Regionale samenwerking

Daarnaast kwam ook de samenwerking tijdens de corona-crisis op het eiland aan bod. Huisartsen, thuiszorg en de gemeente hebben nauw contact om de zorg op het eiland en daarbuiten te waarborgen.

  • Wil je niets missen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!