Boeren zoeken thuiszitters om te helpen oogsten

Foto: Image by Wolfgang Borchers from Pixabay

Boeren en tuinders slaan met andere ondernemers de handen ineen op het nieuwe platform werkenindelandentuinbouw.

Door Hedwig Heeren

Het initiatief is ontstaan doordat land- en tuinbouwers door de corona-crisis een tekort aan arbeidskrachten hebben. Dit komt mede doordat veel landen hun grenzen hebben dichtgegooid. Andere ondernemers, zoals in de horeca, hebben echter geen werk voor hun personeel. Door samen te werken kan het probleem worden opgelost.

Krachten bundelen

De snelle verspreiding van het corona-virus zorgt voor strenge maatregelen in binnen- en buitenland. Door die maatregelen is de beschikbaarheid van personeel in de boerensector in het gedrang gekomen.

Door de kracht van ondernemers en hun personeel te bundelen kan de oogst doorgaan. Dat zegt voorzitter Sjaak van der Tak van Glastuinbouw Nederland op de website van LTO Noord. “Personeel in sectoren die als gevolg van de corona-problematiek stil zijn gevallen is hard nodig in de land- en tuinbouw. Onze producten leveren een essentiële bijdrage aan de gezondheid en het welzijn van mensen in Nederland, Europa en daarbuiten. Met elkaar kunnen we deze vitale sectoren vitaal houden in deze hectische periode.”

Digitaal prikbord

Werkenindelandentuinbouw is een soort digitaal prikbord waarop werkgevers en zelfstandigen zichzelf zichtbaar kunnen maken. “We steunen dit initiatief van harte,” zegt Wim van den Boomen. Hij is portefeuillehouder Goed Werkgeverschap en Economisch Beleid bij LTO Nederland. “Ondernemers kunnen elkaar rechtstreeks benaderen om zo onderling hun samenwerking af te stemmen. Bovendien werken we samen met het UWV, dat deze website onder werkzoekenden zal verspreiden.” Ook de Algemene Bond van Uitzendondernemingen en de brancheorganisatie NBBU die de belangen behartigt van meer dan 1200 dienstverleners in de flexbranche zullen de site in hun ledennetwerk onder de aandacht brengen.

Er is daarnaast een Taskforce Arbeid opgericht die in nauw contact staat met organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de knelpunten die de land- en tuinbouw momenteel tegenkomt.

  • Wil je niets missen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!