Darmchirurgie Dirksland in Top 10

Foto: Sam Fish

Jaarlijks worden de prestaties van Nederlandse ziekenhuizen vergeleken.

Alle in Nederland werkzame darmchirurgen zijn verplicht gegevens over ingrepen, zoals complicaties tijdens de operatie, de opnameduur van patiënten en het aantal malen dat een tumor volledig verwijderd werd in te voeren in een landelijke database. Op basis van een vergelijking van deze gegevens blijkt dat de chirurgen uit Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis tot de best presterende chirurgengroep van Nederland behoren. Of nu gekeken is naar het percentage complicaties, het aantal heropnames na de ingreep, het aantal malen dat bij  een patiënt een stoma aangelegd moet worden, als het aantal keren dat een tumor daadwerkelijk verwijderd wordt, de resultaten zijn in alle opzichten aanzienlijk beter dan in de rest van Nederland en dat is een prestatie van formaat!

Ingrepen die vragen om vaardigheid en ervaring
In Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis worden o.a. operaties aan de dikke darm en endeldarm uitgevoerd. Het gaat hierbij soms om goedaardige aandoening, zoals ernstige ontstekingen van de darm, maar vaker blijkt het om een kwaadaardige aandoening te gaan. Operaties aan de dikke darm en de endeldarm zijn altijd grote operaties. Na het verwijderen van een deel van de darm moeten de resterende darmeinden immers met elkaar verbonden worden. Bij dit laatste is het van essentieel belang, dat er een precieze passende aansluiting gemaakt wordt zodat er geen (bacterierijke) darminhoud de buikholte in kan lekken. Dit kritieke deel van de operatie vraagt veel technische vaardigheid en ervaring. Chirurg Martin Ketting geeft aan: “Deze ingrepen worden in ons ziekenhuis uitsluitend door goed getrainde en ervaren chirurgen verricht. Daarbij wordt elke ingreep door twee chirurgen voorbereid. Doordat het team al meer dan tien jaar op deze wijze werkt, zijn we goed op elkaar ingespeeld en kunnen we deze hoge kwaliteit van zorg bieden.” Paul van der Velden, lid Raad van Bestuur, voegt hier nog aan toe: “De Raad van Bestuur is uitermate trots op het hoge niveau. Dit sluit goed aan bij onze visie dat we als ziekenhuis zorg willen bieden waarbij we bovengemiddeld presteren.”

LEES OOK: Geef zieke kinderen een Dag met een Lach

Colonoscopie wachttijden
Op dit moment is er een landelijk tekort aan artsen die een colonoscopie, een inwendig darmonderzoek, kunnen uitvoeren. Hierdoor kan het voorkomen dat er in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis langere wachttijden dan normaal zijn. Als patiënten ergens anders een inwendig onderzoek ondergaan en daaruit voortvloeiend een ingreep moeten ondergaan, dan kan de ingreep wél in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis plaats vinden.

Reacties