Toekomst ouderenzorg op Zuid-Hollandse eilanden

Foto: PR DB Solutions

Op woensdag 15 november vond het symposium plaats waarbij een belangrijke mijlpaal werd bereikt.

Het symposion werd georganiseerd door Archipel Zuid-Hollandse Eilanden. Dat is het samenwerkingsverband van dertien VVT-organisaties. VVT-organisaties maken zich sterk voor Verpleeg- en Thuiszorg en Thuiszorg. Tijdens het evenement ondertekenden de betrokken partijen het Koersboek 2030. Ze bespraken gezamenlijk de uitdagingen, thema’s en strategieën voor de toekomst van ouderenzorg op de Zuid-Hollandse eilanden.

De toekomst van de ouderenzorg vereist een vernieuwende aanpak. De groeiende vergrijzing resulteert in complexere zorgvragen. En dat terwijl de zorgsector kampt met een personeelstekort en een afname in mantelzorgpotentieel. Tegelijkertijd streeft men ernaar om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, ondersteund door technologische innovaties.

In de context van de Zuid-Hollandse eilanden zorgen geografische factoren voor verspreide gebieden en grote afstanden. Daar wordt een nauwe samenwerking tussen diverse partijen cruciaal. Dit strekt zich uit naar niet alleen zorgorganisaties, maar ook naar gemeenten, wooncoöperaties, zorgkantoren en andere betrokkenen die gezamenlijk streven naar snelle, bereikbare, betaalbare en kwalitatieve zorg, zowel in het heden als in de toekomst.

Koersboek 2030

Het Koersboek 2030 dient als kompas voor gezamenlijke activiteiten en strategieën. Zo willen de organisaties van zorg en welzijn op de Zuid-Hollandse eilanden blijven verbeteren. Dit document is ondertekend tijdens het Archipel ZHE symposium. Het bevat innovatieve ideeën en richtlijnen over het vormgeven van de zorg op een vernieuwende en effectievere wijze.

Het symposium bood ruimte voor discussies over essentiële thema’s, waaronder ‘Langer Thuis’ en ‘Regionaal Werkgeverschap in de specialistische (thuis)zorg’. Een cruciale factor voor toekomstbestendige zorg is een nauwe samenwerking tussen de dertien VVT-organisaties. Zij dragen elk vanuit hun eigen expertise bij. Tevens vereist de transformatie van de zorg samenwerking met diverse partijen, zoals huisartsen, ziekenhuizen, welzijnsorganisaties en het zorgkantoor CZ.

“Het symposium over de ouder wordende samenleving op de Zuid-Hollandse eilanden was een inspirerende en vruchtbare ontmoetingsplek. Samen hebben we het Archipel ZHE Koersboek 2030 gepresenteerd. Het is een kompas dat de uitdagingen van morgen omarmt en de weg wijst naar een verbeterde zorg en welzijn op onze eilanden. We nodigen iedereen uit om met ons in gesprek te gaan, om gezamenlijk te werken aan de belangrijke thema’s die ons allen aangaan,” aldus Joyce Simons, Programmadirecteur van Archipel ZHE.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen