Meerderheid zorgpersoneel heeft plezier in werk

Foto: Pixabay

Werknemers in de bedrijfstak zorg en welzijn zijn over het algemeen tevreden met hun werk. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

In grote meerderheid zijn ze ook enthousiast over hun baan en vinden ze hun werk inhoudelijk leuk. Deze gegevens heeft het CBS uit de Werknemersenquête gehaald. Deze voeren ze uit in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Het CBS onderzocht het werkplezier in de bedrijfstak zorg en welzijn. Dat hebben ze gedaan door te vragen naar de verschillende aspecten daarvan. Eind 2022 gaf 76 procent aan tevreden te zijn met het werk. Slechts één procent meer zei enthousiast te zijn. En 90 procent vond het werk inhoudelijk leuk.

In de afgelopen jaren is dit beeld niet veel veranderd. De tevredenheid veranderde door de tijd nog het meest. Eind 2020 waren zorg- en welzijnsmedewerkers meer tevreden over het werk dan het jaar ervoor. Vervolgens nam de tevredenheid weer iets af. Deze ontwikkeling is overigens te zien in meerdere bedrijfstakken.

Geen ander werk

In deze bedrijfstak werken zo’n 1,4 miljoen Nederlanders. Zij zijn gemiddeld tien jaar bij hun huidige werkgever in dienst. Ruim 81 procent gaf in het voorjaar van 2022 aan niet actief op zoek te zijn naar ander werk. Dit zijn de meest recente cijfers die het CBS heeft. 64 Procent van de werknemers gaf aan niet meer of minder uren te willen werken.

Cookieinstellingen