Nieuwe fase voor nieuwbouw hospice Calando

Foto: PR DB Solutions

Eerder meldden we al dat er nieuwbouw komt voor Hospice Calando. Nu zit de organisatie nog in Dirksland, maar de nieuwbouw wordt gedaan in Middelharnis.

De nieuwbouw komt er vanwege de groeiende vraag en de noodzaak voor toekomstbestendige zorg. In het nieuwe pand zal Calando hoogwaardige palliatieve (hospice) zorg kunnen waarborgen.

Inmiddels is er een nieuwe fase gestart voor de nieuwbouw. Daarin worden de vergevorderde ideeën concreter met de selectie van Firma Stout als hoofdaannemer. De firma zoekt hiervoor de samenwerking met lokale ondernemers. Denk aan Schipper Electrotechniek uit Nieuwe-Tonge en Heijkoop Installatietechniek uit Oude-Tonge. Maar ook andere lokale (bouw)ondernemingen sluiten zich aan bij het nieuwe pand van Calando.

Nieuwe fase

Het is officieel, het nieuwe pand wordt gebouwd aan de Johannispolderweg in Middelharnis. De koopakte voor het perceel is inmiddels getekend. En daarmee is innovatieve en toekomstbestendige palliatieve zorg op het eiland een stap dichterbij.

Het huidige hospice staat in een woonwijk in Dirksland. Maar ze verhuizen nu naar een locatie waar voldoende ruimte is voor een gebouw met veel eisen. Onder één dak is dan hospicezorg mogelijk voor reguliere- en doelgroep zorg. Dat wil zeggen, cliënten met gedragsproblematiek. Daarnaast biedt de nieuwe locatie ook de zogeheten ‘rooming-in’ faciliteit. Dat zorgt ervoor dat de naasten van een cliënt kunnen blijven slapen.

Samen sterk

Een van de pijlers van Calando is de goede regionale samenwerking met zorgverleners en instantie. ‘Werken met lokale ondernemers’ was dan ook een vanzelfsprekend criterium voor de selectie van de hoofdaannemer. Firma Stout is gekozen uit vier selectiegesprekken met diverse aannemers. De samenwerking die de firma zoekt met lokale ondernemers, gaf de doorslag.

Dat dit plan concreet vorm krijgt, is mede mogelijk gemaakt door giften. Die komen van inwoners, bedrijven, instellingen en initiatieven zoals de Roparun. De Stichting Voorzieningenfonds Palliatieve Zorg Dirksland zorgt dat alle donaties een goede bestemming krijgen. “Deze nieuwbouwplannen kunnen tot uitvoering komen dankzij de vele ontvangen giften. Daar zijn wij ontzettend dankbaar voor,” laat Servaas Stoop weten. Hij is voorzitter van de stichting. “Hiermee verbeteren we samen met de gemeenschap de zorg van Hospice Calando.”

‘HOPEVOL’ project

Vier jaar lang is er onderzoek gedaan naar de huidige stand van zaken in de Nederlandse hospices in het ‘HOPEVOL’ project. Hieruit is een adviesrapport gemaakt met adviezen voor toekomstbestendige hospicezorg. Uit dit rapport blijkt dat Calando een hospice is dat voorloopt op het toekomstbeeld. Calando loopt hierin al voorop in Nederland. Dat doen ze door passende zorg te bieden, een palliatieve werkstructuur, consultatie en regionale samenwerking. Mede daardoor biedt het hospice nu al hoogwaardige zorg.

De opnamecapaciteit van Calando blijkt echter op dit moment niet toereikend. Met de nieuwbouw zet de organisatie in op uitbreiding en versterking van het hospiceaanbod. Calando groeit hiermee van vijf naar twaalf bedden. Zo kunnen ze palliatieve zorg verlenen aan íedereen die dat nodig heeft. Ook aan diegenen die een specifieke zorgvraag hebben, zoals mensen met gedragsproblematiek. Daarmee geven ze gehoor aan de adviezen uit het ‘HOPEVOL’ project.

Specialistische kennis en kunde in palliatieve zorg nodig

Anke Roks is Huisarts in Sommelsdijk en blij dat de zorg- en nieuwbouwplannen concreet vorm gaan krijgen. “Mensen leven steeds langer. Vaak met meer aandoeningen,” merkt ze op. “Als huisarts merk ik dat daardoor de palliatieve zorgvraag toeneemt. Ook zijn er steeds minder zorgverleners en mantelzorgers beschikbaar. Daardoor merk ik dat ik niet altijd de meest optimale palliatieve zorg kan bieden. In die gevallen is de inzet van specialistische kennis en kunde nodig. Het is dus heel goed dat Calando anticipeert op de veranderende vraag naar palliatieve zorg. Door de nieuwbouw komen er meer bedden beschikbaar. Ook de mogelijkheid om palliatieve zorg te bieden voor specifieke doelgroepen zoals mensen met alzheimer of psychiatrische ziektebeelden vind ik een goede ontwikkeling.”

Ellen Hoogervorst is bestuurder van CuraMare en beaamt dit. “Goede palliatieve zorg moet beschikbaar zijn voor mensen thuis, maar vooral ook in een hospice. Op dit moment is Calando nog niet in staat om mensen met dementie en de behoefte aan palliatieve zorg op te vangen. De ontwikkeling van de doelgroepbedden is aanvullend aan de palliatieve zorg die CuraMare binnen de verpleeghuizen en de kortdurende zorg kan leveren.”

Over Hospice Calando

Hospice Calando is een niet meer weg te denken zorginstelling voor high care palliatieve zorg op Goeree-Overflakkee en omstreken. Ook landelijk geniet Calando bekendheid. Dat komt onder andere door de voortrekkersrol in het professionaliseren van de palliatieve zorg in Nederland. Op 1 juli 2022 was het 23 jaar geleden dat het hospice officieel de deuren opende. Dit gebeurde vanuit een dringende behoefte, maar tegelijkertijd zonder zekerheden met betrekking tot continuïteit.

Maar warm en breed gedragen door de bevolking en vanuit het maatschappelijke leven is Calando gebleven. Het heeft het zijn bestaansrecht meer dan bewezen. Uiteraard kon na zoveel jaren niet alles bij hetzelfde blijven. Een flinke verbouwing vond in 2012 plaats. En anno 2022 zijn opnieuw ingrijpende maatregelen nodig.

Cookieinstellingen