Van Weel-Bethesda is koploper in digitale zorg

Foto: CuraMare

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland zet grote stappen in het digitaliseren van de zorg. Landelijk gezien is ze één van de koplopers op dit gebied.

Landelijk wordt de digitalisering in ziekenhuizen vooral ingezet voor specifieke doelgroepen. Maar het ziekenhuis in Dirksland onderscheidt zichzelf. Dat doen door deze digitale diensten beschikbaar te maken voor alle patiënten.

Op donderdag 29 april vierde het ziekenhuis deze mijlpaal. Het grootste deel van de reguliere zorg is nu door de patiënten zelf online te plannen.

Afspraken maken

Het klinkt heel normaal om online je ziekenhuisafspraak te maken of wijzigen. Toch is het ontzettend uniek in de Nederlandse zorgwereld. Het grootste deel van de reguliere zorg kan dit nu doen binnen het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland. Op donderdag 29 april werd ook de eerste afspraakbevestiging per mail verstuurd. Deze afspraak was voor een patiënt van de polikliniek Longgeneeskunde.

Het is een grote mijlpaal in het programma Digitale Zorg van het ziekenhuis. Daarom werd deze dag symbolisch de vlag gehesen door afdelingshoofd Désirée Luijten. Zij had namelijk al eerder gezegd “Als we dit gaan doen, dan gaat de vlag uit”. Na het hijsen van de vlag werd een feestelijke toast uitgebracht.

Toekomstbestendig

Het Digitale Zorg programma moet bijdragen aan het toekomstbestendiger maken van de zorg. De kloof tussen de toenemende zorgvraag en de beperkte capaciteit van de professional neemt alleen maar toe. Daar wil het ziekenhuis goed op voorbereid zijn.

“Voor ons als ziekenhuis is deze mijlpaal een belangrijke stap in de verdere digitalisering. Ook de servicegerichtheid naar de patiënten wordt op deze manier beter,” zegt Jacqueline Leentjes. Zij is Business Unit Manager binnen het ziekenhuis. “We willen onze patiënten zo meer betrekken in hun eigen zorgproces. We zijn dan ook erg trots om hierin voorop te lopen.”

Regie in eigen handen

Het is de bedoeling dat de patiënten meer vertrouwd raken met de digitale diensten. Dat is dan ook de eerste fase van het programma. Via het PatiëntenPortaal kun je niet alleen afspraken inplannen. Je kunt ook je persoonlijke gegevens controleren en je eigen medisch dossier inzien met onderzoeksuitslagen. Ook kun je digitale voorlichting bekijken in de vorm van informatiefolders en filmpjes.

Het maken van de afspraak is heel eenvoudig. Van de huisarts krijg je een bericht mee bij de verwijzing naar het ziekenhuis. In dat bericht staan de stappen stuk voor stuk beschreven. Het PatiëntenPortaal is toegankelijk voor iedereen die patiënt is (geweest) bij het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Inloggen op het portaal gebeurt veilig met de DigiD.

In de nabije toekomst worden de functies van het portaal nog verder uitgebreid. Patiënten en zorgverleners besparen zo kostbare tijd als het gaat om het maken van een afspraak. Tijdens de fysieke afspraken blijft hierdoor meer tijd over voor persoonlijke aandacht. De administratieve zaken zijn immers online al afgehandeld. “En daar zit de echte winst van het Digitale Zorg programma,” aldus een woordvoerder.