Collecte Hersenstichting verbreekt weer record

Foto: PR Hersenstichting Nederland

De collectes lopen dit jaar even anders, maar de Hersenstichting was nog net op tijd en kon gewoon de deuren langs. Collectanten hebben daarmee 1,5 miljoen euro opgehaald.

In Zuid-Holland hebben 2611 collectanten zich ingezet voor de hersenstichting. Zij haalden samen € 242.623,89 op in de provincie.

Opbrengst

De opbrengst van de collecte wordt ingezet voor gezonde hersenen voor iedereen. De Hersenstichting wil dat bereiken door te investeren in onderzoek. Maar ook voorlichting en het verbeteren van de patiëntenzorg hoort erbij. “We zijn onze collectanten en organisatoren heel dankbaar,” zegt directeur-bestuurder Merel Heimens Visser. “Deze opbrengst hebben we alleen maar kunnen bereiken met de hulp van al deze vrijwilligers.” Het is voor het 22ste jaar op rij dat de totale opbrengst hoger is dan het jaar ervoor.

Gezonde hersenen

Zoals gezegd gaat al het geld naar gezonde hersenen voor iedereen. “Dat is noodzakelijk, want 1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening. Dat worden er in de toekomst helaas alleen maar meer,” zegt Heimens Visser.

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat het aantal mensen met een hersenaandoening tot 2040 explosief zal stijgen. Daar horen ook dementie, de ziekte van Parkinson en beroertes bij. “Dat heeft een enorme impact op de samenleving,” gaat ze verder. “Het is mooi dat we met deze opbrengst weer stappen kunnen zetten naar oplossingen voor hersenaandoeningen. Dat leidt tot een beter leven voor iedereen met een hersenaandoening en hun naasten.”

Collecte

De collecte van de Hersenstichting vond dit jaar plaats in de laatste week van januari. Er liepen toen in heel Nederland 19.000 vrijwilligers door de straten. De collecte van 2021 staat gepland van 1 tot 6 februari. Wil jij ook je steentje bijdragen? Nieuwe collectanten kunnen zich het hele jaar aanmelden via www.hersenstichting.nl/collecte. De Hersenstichting bekijkt de komende maanden hoe de collecte van volgend jaar corona-proof gedaan kan worden.

De Hersenstichting

Eén op de vier mensen in Nederland heeft een hersenaandoening. En hersenaandoeningen zijn helaas hard op weg de grootste ziekte van Nederland te worden. Dat moet stoppen. Het zet namelijk je hele leven op z’n kop. En vroeg of laat raakt het ons allemaal.

Daarom zet de Hersenstichting alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. Nu en in de toekomst. Ze investeren breed in baanbrekende oplossingen die hersenaandoeningen helpen voorkomen, afremmen of genezen. Om dit te bereiken wordt er onderzoek gedaan, voorlichting gegeven en zetten ze zich in voor betere patiëntenzorg. Kijk voor meer informatie op www.hersenstichting.nl.