Het corona-virus even wat makkelijker uitgelegd

Foto: Image by Arek Socha from Pixabay

In heel Nederland zijn er zo’n 2,5 miljoen volwassenen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen.

Door Devi van Hesselem

Deze mensen missen vaak ook de digitale vaardigheden om om te gaan met bijvoorbeeld een computer, ziekenhuisapp, enzovoorts. Voor hen kan alle informatie rondom het corona-virus best wel ingewikkeld zijn.

De stichting Lezen en Schrijven heeft daarom een animatievideo gemaakt. OP die manier kunnen ook laaggeletterden voorkomen dat zij het virus krijgen en verder verspreiden.

Animatie

Via alle media komt de berichtgeving over het corona-virus voortdurend op iedereen af. Het is de vraag of al die berichtgeving ook daadwerkelijk te begrijpen is door die 2,5 miljoen mensen. In de animatievideo worden de RIVM-tips in begrijpelijke taal uitgelegd. Daarbij wordt de tekst versterkt met beeld en geluid.