Wat is de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland?

Foto: MKB Nederland

Ondernemers kunnen naar de stembussen voor een verkiezing. Het gaat om de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland!

De verkiezing is een initiatief van MKB-Nederland. Daarbij gaat het om de twee jaar maar om twee vragen. Wat doen de gemeente voor het lokale bedrijfsleven? En doen ze dat goed?

De coronacrisis raakt de ondernemers nog steeds hard in hun bedrijfsvoering. Gelukkig zijn er veel gemeenten die zich inspannen om de pijn van de maatregelen te verzachten. Denk aan financiële steun en het uitstel van belastingen. Maar ook horeca die hun terrassen breder uit mochten zetten. Er werd meegedacht en meegewerkt om het winkelen op een veilige manier aantrekkelijk te houden. Daarom is in deze editie van de verkiezing een speciale coronamodule opgenomen.

Waar voor je geld

Uniek aan deze verkiezing is dat het niet om de papieren werkelijkheid gaat. Het is geen studie van collegeprogramma’s of beleidsnota’s. Het gaat om de mening van de ondernemer en hun beleving van de gemeentelijke dienstverlening.

Wat er op papier goed uitziet, kan in de praktijk namelijk best meevallen. Of andersom natuurlijk. Een hoge OZB-heffing, maar goede voorzieningen voor ondernemers kan de voorkeur hebben boven een omgekeerde situatie. Krijg je als ondernemer waar voor je geld?

Prikkelen

De MKB-vriendelijkheid kan ook blijken uit zaken als kortere procedures bij noodzakelijke uitbreidingen. Of een betere bereikbaarheid van bedrijventerreinen. Misschien wel meer kansen voor MKB’ers bij gemeentelijke en regionale aanbestedingen. Telefonische of digitale bereikbaarheid, de snelheid van betalen en de hoogte van lokale lasten tellen ook mee. Net als het verlenen van vergunningen of het beleid voor starters.

MKB-ondernemers zijn cruciaal voor de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid. Bij vragen moeten zij kunnen rekenen op adequate hulp van hun gemeente. MKB Nederland wil met de verkiezing gemeenten, colleges, raadsleden en ambtenaren op een positieve manier prikkelen. Het doel? Een scherpe blik houden op de belangen van ondernemers.

Stemmen

Er kan dus gestemd worden op de meest MKB-vriendelijke gemeente van Nederland. Hieruit komt een landelijke ranglijst voort. In het voorjaar van 2021 zal bekend worden die de meest MKB-vriendelijke gemeente van Nederland is. Stemmen kan hier!