Na wespenplaag mogelijk ratten- en muizenoverlast

Foto: PR Beestjes Kwijt

Ongediertebestrijders hebben de handen nog vol aan overlast gevende wespen. Maar de volgende plaag staat al weer op de stoep; ratten en muizen.

De wespenoverlast kwam vooral door de droogte en warmte. Maar voor muizen en ratten komt het door de veranderde regelgeving rond het bestrijden van ongedierte. “We zijn heel benieuwd waartoe dit leidt,” zegt Merijn Janssen. Hij is directeur van ongediertebestrijdersplatform Beestjes Kwijt.

Integrated Pest Management-protocol

Op 1 januari 2023 verandert er veel op het gebied van knaagdierbestrijding. Onder andere muizen en ratten mogen dan niet meer rücksichtslos met chemische middelen bestreden worden. Voor particulier gebruik zijn de meeste gifstoffen straks sowieso verboden. Professionele ongediertebestrijders die rattengif nog niet definitief in de ban willen doen, moeten dan bestrijden volgens Integrated Pest Management-protocol (IPM).

Het komt er kort gezegd op neer dat ongediertebestrijders éérst habitat management moeten uitvoeren. Daarna mogen ze pas vallen en klemmen uitzetten. Rattengif (rodenticiden) geldt écht als allerlaatste redmiddel. En alleen als plaagdierbestrijders de noodsituatie kunnen onderbouwen en het gebruik van gif stap-voor-stap monitoren. “Prima maatregelen, maar het klinkt wél als een hoop extra werk,” gaat Janssen verder. “Dat kan invloed hebben op de prijs en het bestrijdingsproces.”

Chemische bestrijdingsmiddelen uitbannen hoognodig

“Dat er paal en perk wordt gesteld aan het ongebreideld rondstrooien van gif is natuurlijk hartstikke goed,” zegt Janssen. “Al die giftige stoffen komen namelijk in de vrije natuur terecht. Als particulieren bovendien niet goed omgaan met pesticiden, bestaat de kans dat ongedierte resistent wordt of dat juist andere dieren de dupe worden.”

Tessa van der Waal is mede-eigenaar en ongediertebestrijder Pestis Imperium. Ook zij kan dit beamen. “Daarnaast zijn klemmen en vallen vaak juist effectiever dan rattengif. Je kunt dan monitoren wat er gebeurt. Dit in tegenstelling tot de inzet van rattengif. Daarvan worden ratten en muizen eerst ziek en gaan vaak dood op een plek waar je ze niet meer vindt.”

Gaat overlast toenemen?

“Als iedereen op tijd een bestrijder inschakelt niet,” zegt ongediertebestrijder Mark Vennink. “Ook ik vind het een goede zaak dat er minder snel gif wordt gebruikt. Vooral door consumenten. Maar ik ben wel bang dat bestrijders hierdoor hun prijs gaan verhogen. Ze moeten namelijk continu monitoren en wellicht vaker terugkomen. Daar gaat extra tijd in zitten. Je kunt er gif op innemen dat dit wordt doorberekend aan de consument. Een hogere prijs betekent automatisch dat mensen minder snel een ongediertebestrijder inschakelen. De kans is aanwezig dat er daardoor meer ratten- of muizenplagen ontstaan.”

Preventie maatregelen worden belangrijker

Volgens Vennink worden preventieve maatregelen daarom nóg belangrijker. “Zorg ervoor dat ratten en muizen niet je huis binnenkomen. Laat geen afval liggen en zet vuilniszakken niet in je tuin of schuur, maar gooi ze direct in een dichte container. Loop ook eens kritisch rond je huis en maak alle mogelijke toegangen dicht. Bijenbekjes in stootvoegen plaatsen zorgt er bijvoorbeeld voor dat muizen niet in je spouwmuur kruipen. Bewaar daarnaast eten altijd in afsluitbare bakken en laat voedselresten niet rondslingeren in je keuken.”

“Absoluut waar,” zegt van der Waal. “En vind je straks toch muizenkeutels in huis? Twijfel dan niet, maar schakel meteen een vakbekwame plaagdierbestrijder in. Tijdig ingrijpen vergroot de kans op snel succes en voorkomt een plaag. Zelf een muizenval zetten kan natuurlijk altijd. Maar bij ratten heeft dat geen enkele zin. Dat is verspilde tijd en moeite.”

Cookieinstellingen