SGP pleit voor meer bouwruimte voor gemeenten

Foto: PR SGP Goeree-Overflakkee

Bij de behandeling van de provinciale begroting maakte Statenlid Gerard van de Breevaart (CU&SGP) een punt dat ook Goeree-Overflakkee raakt.

De gemeente wil graag de bouw van meer woningen mogelijk maken. Echter voelt ze zich belemmerd door het beleid dat Gedeputeerde Staten tot nu toe voeren. Eerder dit jaar kwam op initiatief van de lokale SGP-fractie gedeputeerde Anne Koning (PvdA) al op bezoek. Zij kwam aanhoren waar de pijn nu precies zit.

Inspanning

Wethouder Daan Markwat (SGP) is blij met de inspanning van de provinciale ChristenUnie & SGP-fractie. “We hopen dat nu eindelijk eens duidelijk wordt dat het huidige provinciale beleid ons in de weg zit. Dorpen op het platteland moet je niet op dezelfde manier vol willen bouwen als steden. Om de woningcrisis aan te pakken, moet er voor het platteland dus een andere koers worden gevaren. Er moet ook ruimte zijn om op geschikte plaatsen aan de randen van de dorpen te bouwen.” Zo is op de foto bovenaan dit artikel te zien waar in Nieuwe-Tonge ze graag willen bouwen.

“Hoe denken we de woningcrisis aan te pakken?” vraagt Statenlid Van de Breevaart (CU&SGP) zich af. “Hoe werken we hierin samen met onze partners, oftewel de gemeenten? Wat ons betreft niet zoals Gedeputeerde Staten het nu in de begroting voor 2022 hebben verwoord.” Maar wat staat er dan in deze begroting?

Onverwachte maatregel

In het kort staat er dat gemeenten niet mogen zoeken naar locaties voor woningbouw buiten bestaand dorps- en stadsgebied (BSD). Dat is een onverwachte maatregel, maar wel met grote gevolgen voor gemeenten. En zeker voor de inwoners.

De Statenfractie is aan de slag gegaan om helder te krijgen waarom deze regel is toegevoegd. “Na een intensief traject is het antwoord uiteindelijk gekomen,” geeft Van de Breevaart aan. “De maatregel was eigenlijk bedoeld om alleen grote nieuwe woningbouwlocaties uit te sluiten. Volgens de GS is daar nu namelijk geen behoefte aan. Die specificering staat echter niet in de begrotingstekst. Veel gemeenten hebben die tekst dan ook heel anders gelezen.”

Maatwerk

Gelukkig deelt een overgrote meerderheid van Provinciale Staten de zorgen over deze tekst. Van de Breevaart: “Het uitsluiten van kleine én grote locaties buiten BSD is niet waar behoefte aan is. Zeker niet omdat het ontwikkelen van binnenstedelijke locaties vaak langer duurt en veel impact heeft. Maatwerk is hierin van essentieel belang. De coalitie heeft aan het begin van de coalitieperiode uitgesproken bij vóórkeur binnen BSD te bouwen.”

Toezegging

Toegezegd is dat Gedeputeerde Staten geen beperking opleggen. Zeker niet als het gaat om locaties buiten BSD die in overeenstemming zijn met het coalitieakkoord. Gedeputeerde Koning zal de toezegging bevestigen per brief aan Provinciale Staten. Hiermee is voor alle gemeenten inzichtelijk dat de in de begroting vermelde beperking niet geldt.

Door de toezegging is deze beperking geneutraliseerd. “We zijn blij dat het volledig uitsluiten van woningbouwlocaties buiten steden en dorpen door erg weinig fracties wordt gedragen. We zijn ook blij dat de reparatie van dit ongewenste voorstel tijdig heeft plaatsgevonden. Een positief gevolg hiervan is dat gemeenten verder kunnen om plannen te ontwikkelen voor woningbouw. Nu worden leefbaarheid, sociale veiligheid en klimaatadaptief bouwen niet belemmerd door een provinciale eis om ongebreideld te verdichten,” aldus Van de Breevaart.