Subsidie voor sport en cultuur Oekraïense kinderen

Foto: Sam Fish

De gemeente Goeree-Overflakkee wil dat de Oekraïense kinderen samen met leeftijdsgenoten mee kunnen doen aan sport, cultuur, muziek en dans.

Er is daarom een nieuwe subsidieregeling getroffen voor de kinderen die op het eiland worden opgevangen. Sinds de uitbraak van de oorlog zijn er ruim 300 Oekraïense vluchtelingen opgevangen op het eiland. Behalve volwassenen, zitten er ook aardig wat kinderen bij. De gemeente vindt het belangrijk dat zij een zo’n normaal mogelijk leven kunnen leiden. Dat betekent naast onderdak, zorg en onderwijs ook de mogelijkheid tot sportieve en culturele activiteiten.

Subsidie voor aanbieders

Verenigingen en andere sport- en cultuuraanbieders kunnen daarom subsidie krijgen. Deze is vanaf september 2022 aan te vragen. Dit kan echter alleen als Oekraïense kinderen bij hen aankloppen om lid te worden. Er is een budget van maximaal 250 euro per kind in 2023. Voor 2022 gaat het om 83 euro per kind.

De subsidie is voor de contributie, lidmaatschap, inschrijfgeld en eventuele andere kosten. Het geld wordt aan de aanbieder overgemaakt. De gemeente houdt bij hoeveel budget er is per kind. Het aanvraagformulier voor de subsidie is te vinden op de website van de gemeente.

Voor materialen en kleding hoopt de gemeente dat de aanbieders zo mogelijk mee willen denken. Bijvoorbeeld door instrumenten of sportkleding en –schoenen (in bruikleen) te geven.

Cookieinstellingen