Het is droog, help natuurbranden te voorkomen

Foto: Afbeelding van skeeze via Pixabay

Het is al langere tijd droog in de natuur. En dat betekent dat de kans op een natuurbrand steeds groter wordt. En daar zit niemand op te wachten.

De kans is aanwezig dat er een natuur- of duinbrand ontstaat. Zo’n brand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar verspreiden. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn extra alert. Maar ze kunnen dit zeker niet alleen. Ze vragen hierbij ook jouw hulp om natuurbrand te voorkomen of te beperken.

Zo mag je alleen vuur maken en barbecueën op speciale plekken. Houd altijd blusmiddelen bij de hand voor het geval het fout gaat. Dit kan een emmer water zijn, een aangesloten tuinslang of een brandblusser. Als het dan toch per ongeluk fout gaat, kun je meteen ingrijpen en voorkom je erger. Wel is het verstandig om dan alsnog de brandweer te bellen zodat ze kunnen onderzoeken of er kans is dat het opnieuw oplaait.

Gooi afval ook in de daarvoor bestemde bakken. Smeulend zwerfafval en glas is regelmatig een oorzaak van een natuurbrand.

Bel 112 als het nodig is

Vermoed je dat er ergens brand is? Maak dan foto’s of een filmpje van de situatie. Onthoud de locatie en eventueel persoonskenmerken of kenteken zodat je dit door kunt geven aan 112-meldkamer en hulpdiensten. Blijf kalm, bel 112 en geef de locatie van de natuurbrand door. Probeer een grote brand niet zelf te blussen. Verlaat de plek in de richting van de openbare weg of de bebouwde kom. Loop niet voor de brand uit, blijf uit de rook en loop altijd haaks op de rookwolk.

De 112-meldkamer maakt gebruikt van sms-verificatie. Houd je mobiele telefoon dus bij de hand. Oriënteer je in andere gevallen met behulp van de aanwezige aanduidingen van fietsrouteknooppunten en ANWB-paddenstoelen.

Geef hulpdiensten de ruimte!

Komen hulpdiensten jouw kant op om een brand te bestrijden? Zorg dan dat ze erbij kunnen. Haal je spullen aan de kant en zorg ook dat de weg naar de locatie toe vrij is. Parkeer nooit op bospaden en zorg voor een vrije doorgang.

Lees er meer over op www.brandweer.nl/natuurbrand

brandweer natuurbrand wat te doen

Cookieinstellingen