Onverwachte controle bij zes Stellendamse bedrijven

Foto: PR Politie Nederland

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft onaangekondigd zes bedrijven gecontroleerd. Dat dezen ze in samenwerking met de politie, de Belastingdienst, Veilighiedsregio Rotterdam-Rijnmond en DCMR Milieudienst Rijnmond.

De controle werd uitgevoerd bij zes bedrijven aan de Binnenhaven en op het bedrijventerrein Korteweg. Dat gebeurde op dinsdag 12 november.

De controle was bedoeld om zicht te krijgen op wat er op het terrein van de bedrijven gebeurt. En dan vooral of er sprake is van strijdigheid met de geldende wet- en regelgeving en/of misstanden. Over het algemeen hadden de bedrijven de bedrijfsvoering goed op orde. In een paar gevallen waren er wat vragen over de brandveiligheid. Het ging daarbij om het gebruik van de bedrijfsruimten. Ook waren er wat aandachtspunten met betrekking tot milieuaspecten.

Actueel inzicht

Op de terreinen zijn verschillende toezichthouders actief. Ieder van hen heeft een eigen rol in de veiligheid op het bedrijventerrein. Voor alle partijen geldt dat goede contacten met ondernemers van groot belang zijn. Door dit soort controles tegelijkertijd uit te voeren, werkt de overheid efficiënt en effectief. De toezichthouders kunnen op deze manier ook gebruikmaken van elkaars expertise.

De controle van 12 november geeft een actueel inzicht en werkt ook preventief. De partijen brengen namelijk gezamenlijk het belang van het naleven van de wet- en regelgeving bij bedrijven onder de aandacht. Door met de partijen tegelijk op pad te gaan is het de bedoeling dat de overlast van de ondernemers zo klein mogelijk blijft.

Eigen taak

Alle betrokken partijen hebben zo hun eigen controles uitgevoerd. De gemeente controleert op het gebied van bestemmingsplan en bouwregelgeving. De DCMR controleert op naleving van de milieuwetgeving. De Belastingdienst controleert op administratieve verplichtingen, zoals de bewaar-, informatie- en factureringsplicht. De politie let op signalen van ondermijning en eventuele strafbare feiten. Ook controleren ze het in- en uitgaande verkeer van de bedrijven.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden