Convenant Preventie Woninginbraken ondertekend

Foto: PR Stichting Nationale Inbraak Preventie Weken

De afgelopen jaren daalt het aantal geregistreerde woninginbraken. Toch zijn elk jaar nog steeds zo’n 42.000 mensen slachtoffer van woninginbraak.

Vooral in deze tijd wanneer het steeds vroeger donker wordt. Dan is het namelijk makkelijk om te zien of er iemand thuis is, of juist niet. Uit cijfers van de politie blijkt dat de kans op inbraak van oktober tot en met januari 33% groter is dan de rest van het jaar. Uit onderzoek* blijkt dat 39 procent van de inbraken via de achterdeur wordt gepleegd.

Convenant

De gevolgen van woninginbraak zijn vaak zeer ingrijpend. Daarom worden de handen ineen geslagen om woninginbraak te voorkomen. Bouwmarkten, ijzerwarenspecialisten, overheid, politie en de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken (NIW) hebben een convenant ondertekend.

Het convenant bevestigt het gemeenschappelijke doel het aantal woninginbraken verder te verminderen. Daarom komt er meer aandacht voor het belang van goede sloten en andere inbraakwerende maatregelen.

Let op je sloten

Inbrekers kijken niet naar waar je woont, maar hoe makkelijk zij binnen kunnen komen. Met name de achterdeur blijkt een zwakke plek. In bijna twee op vijf gevallen (39%) wordt via de achterdeur ingebroken. De voordeur staat met 32 procent op nummer twee. Vooral nu zijn inbraak­werende maatregelen belangrijk. Van oktober tot en met januari is de kans op inbraak 33 procent groter dan in de overige maanden van het jaar. Goed hang- en sluitwerk, alarmsystemen en goede verlichting verlagen de kans op woninginbraak aanzienlijk en maken de woning daarmee minder interessant voor inbrekers.

“Een inbraak in je woning heeft heel veel impact,” zegt Sybren van der Velden, landelijk projectleider Woninginbraak en Heling bij de politie. “Want wie wil er nou dat een wildvreemde je huis openbreekt, de boel overhoop haalt en je spullen steelt? Vaak ook nog dierbare spullen met een grote emotionele waarde. Je kunt zelf veel doen om een inbraak in je woning te voorkomen. Dat begint met goed hang- en sluitwerk op deuren en ramen. De samenwerking met de bouwmarkten helpt daarbij. Want veiligheid creëer je samen!”

Ook Charlie Aptroot, burgemeester Zoetermeer en landelijk ambassadeur Aanpak Woning­inbraken is te spreken over de samenwerking. “Als landelijk ambassadeur Aanpak Woning­inbraken pleit ik altijd voor een gezamenlijke aanpak,” zegt hij. “Alleen door goede samenwerking kun je echt een vuist maken tegen deze vorm van criminaliteit. Het aanschaffen van goed hang- en sluitwerk is hierbij cruciaal. De samenwerking tussen veiligheidspartners en de bouwmarkten juich ik daarom toe.”

De voorzitter van NIW, Coen Staal, heeft in zijn veelvuldige contacten met de bouwmarkten gemerkt dat men het gezamenlijke doel van het terugdringen breed omarmt. “Alle bouwmarktketens, ketens van ijzerwarenspeciaalzaken en inkoop­combinaties onderstrepen het belang van dit convenant,” laat hij weten. “Een van de uitvloeisels daarvan is dat men actief omgaat met het ter beschikking gestelde displaymateriaal, folders en schap-banieren, om de overheidscampagne ‘Maak het inbrekers niet te makkelijk’ ook op de winkelvloer te ondersteunen.”

Betere voorlichting

De ondertekenaars van het convenant gaan verder hun klanten beter voorlichten. Zowel over gecertificeerde sloten als andere inbraakwerende maatregelen. Op die manier helpen zij het aantal woning­inbraken terug te dringen en woningen minder aantrekkelijk te maken voor inbrekers. De belangrijkste tips om woningen beter te beveiligen, zijn:

  • Gebruik goedgekeurde sloten en sluitingen op (garage)deuren, ramen en lichtkoepels. Deze herken je aan het SKG®-logo met 2 of 3 sterren.
  • Zorg voor een anti-inbraakstrip bij je voor- en achterdeur. In bijna de helft van de inbraken (44%) wordt een koevoet of schroevendraaier gebruikt. Met anti-inbraakstrips is dat niet zomaar meer mogelijk.
  • Maak het makkelijk om te zien wie er voor je deur staat, met glas naast de deur of een deurspion. Dit is een klein gaatje in de deur met een lens waar je doorheen kan kijken. Er zijn ook digitale deurspionnen, waarbij je op een beeldscherm ziet wie er voor de deur staat.
  • Zorg voor goede buitenverlichting. Bijvoorbeeld een lamp met schemerschakelaar of bewegingssensor. Denk ook aan het pad achter je huis.
  • Ook van alarmsystemen gaat een afschrikwekkende werking uit, vooral als deze voorzien is van een alarm (geluid) en camera en gekoppeld is aan een melding naar een mobiele telefoon of alarmcentrale.

Voor meer informatie en om te lezen wat je nog meer kunt doen om woninginbraak te voorkomen, ga je naar www.inbraakmislukt.nl.

Ondertekenaars

Het Convenant Preventie Woninginbraken is een initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze is ondertekend door de politie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de Stichting Nationale Inbraakpreventie Weken, de Vereniging van Winkelketens in de Doe Het Zelf branche, Bauhaus, DESTIL Prolians (Quofi), DGN Retail (HUBO, Multimate), Ferney, Hornbach, Intergamma (Gamma en Karwei), Kluswijs, Nicovij (Profnorm, E-Norm en Lockmasters), Praxis, en Transferro (Probin).

Nationale Inbraakpreventie Weken

De stichting Nationale Inbraakpreventie Weken is een publiek-private samenwerking met als doel bewoners meer bewust te maken van goede inbraakpreventie. Ook willen ze hen aanmoedigen om zelf maatregelen te nemen. En zo bij te dragen aan de doelstelling van het ministerie van Justitie en Veiligheid om het aantal inbra­ken en inbraakpogingen te blijven ver­lagen. De stichting voert tweemaal per jaar campagne, in mei/juni en in november/december, dit jaar al weer voor de elfde keer. Partners in de stichting zijn de bedrijven Assa Abloy, SecuritasHome en Yale Smart Living in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars.

*) st. NIPW, maart 2019 –  n=613 (representatieve steekproef van de inbraakslachtoffers >25 jaar)

Reacties