Straks geen mobiele telefoons meer in de klas

Foto: Afbeelding van Robert Cheaib via Pixabay

Kinderen mogen binnenkort geen mobiele telefoon meer meenemen in de klas. Dat bevestigen bronnen aan het ANP.

Scholen krijgen tot 1 oktober de tijd om uit te zoeken hoe ze dat zelf willen regelen. Mocht dat niet lukken, dan komen er mogelijk landelijke regels om het gebruik van telefoons in scholen aan banden te leggen.

Smartphones mogen nog wel worden gebruikt als ze nodig zijn voor de les of als er een medische noodzaak is. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval als een leerling met diabetes suikerwaarden moet meten.

Stroomversnelling

Scholen en leerkrachten vragen al langer om regels voor het gebruik van mobiele telefoons. Het debat hierover kwam eind vorig jaar in een stroomversnelling toen Kamerlid René Peters (CDA) hiervoor pleitte. De PVV is al langer uitgesproken voorstander van een verbod en trok hierin samen op met het CDA.

Aanvankelijk werd het pleidooi van bovengenoemde partijen lauw ontvangen in de Tweede Kamer, ook door coalitiepartijen ChristenUnie en VVD. Die vonden het net als toenmalig onderwijsminister Dennis Wiersma aan de scholen zelf om hierin grenzen te stellen. Gaandeweg leek het aantal medestanders toe te nemen. Een grote groep leraren bleek achter het voorstel te staan, meldde de Algemene Onderwijsbond (AOb) na een peiling. Vanwege aanhoudende signalen van leraren dat het hen niet lukt om eigenhandig smartphones uit de klas te weren, zette Wiersma de deur begin dit jaar toch op een kier. Hij beloofde in gesprek te gaan met scholen en zei open te staan voor een verbod als er grote behoefte aan was.

Cookieinstellingen