Gemeente wil nieuwbouw voor 9 bestaande basisscholen

Foto: Afbeelding van Wokandapix via Pixabay

Kwalitatief goed onderwijs vraagt om kwalitatief goede schoolgebouwen. En aangezien het onderwijs zich ontwikkelt, vraagt dat om flexibele ruimtes in de gebouwen.

De komende jaren is een groot aantal basisscholen op het eiland toe aan nieuwbouw. Daarom investeert de gemeente de komende jaren fors in de huisvesting van het onderwijs. Hiervoor is nog veel onderzoek nodig. De gemeente gaat op zoek naar de meest geschikte locaties. Ze verkennen ook de mogelijkheden om de nieuwe locaties uit te breiden met een sportzaal en kinderopvang. Misschien komen er zelfs andere maatschappelijke functies bij.

“Huisvesting moet onze leerlingen nu en in de toekomst zo goed mogelijk faciliteren,” zegt wethouder Peter Feller. “Om goede huisvesting te realiseren zien we een grote kans in strategische samenwerkingen. Dat zou zijn tussen de schoolbesturen, de gemeente en maatschappelijke partners.”

Nieuwbouw basisscholen

De basisscholen die aan vervanging toe zijn, hebben te maken met verschillende knelpunten. Het pand is verouderd, er is een beperkte functionaliteit en er moet verduurzaamd worden. De komende drie jaar wordt daarom samengewerkt tussen de drie schoolbesturen op het eiland. Dat zijn CBS de Hoeksteen, Kindwijs PC Scholengroep en SOPOGO. Samen werken zij aan nieuwbouw van maatschappelijk vastgoed. Dat is voor de basisscholen in Ooltgensplaat, Den Bommel, Stad aan ’t Haringvliet, Nieuwe-Tonge, Sommelsdijk en Ouddorp.

Maatschappelijke ontmoeting

De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting binnen haar grenzen. Daarbij is een zo multifunctioneel mogelijk gebruik van de gebouwen een kans. Daarin heeft de gemeente een stimulerende en ondersteunende rol. Daarom wordt er onderzocht of een combinatie van onderwijshuisvesting met andere voorzieningen gemaakt kan worden.

Zo geeft de gemeente een impuls aan maatschappelijke ontmoeting in de dorpen. Als het gebouw ook buiten schooltijd gebruikt kan worden, geeft dat voordelen. In Stad aan ’t Haringvliet zijn er bijvoorbeeld gesprekken met voetbalvereniging SNS. “We zijn aangenaam verrast dat ze ons hierbij betrekken,” zegt secretaris Piet Huizer. “Als vereniging zien we mogelijke kansen voor de toekomst en de jeugd.”

Toekomstbestendig bouwen

Niet alleen de huisvesting van de scholen is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Ook bijvoorbeeld de verschillende verenigingsgebouwen zijn toe aan vernieuwing. De gemeente ziet kansen in het combineren van de opgaven op dit gebied. In Den Bommel is daarom de Bommelstee nauw betrokken bij het project.

“Er is sprake van een gedeeltelijk verouderd gebouw,” zegt bestuurslid Jack van Kouteren. “Het pand is niet duurzaam en heeft hoge stookkosten. Een nieuw multifunctioneel gebouw met eigentijdse faciliteiten zou een impuls zijn voor het dorp.”

Wat gaat er gebeuren?

Om de nieuwbouw mogelijk te maken, wordt er per school gekeken naar benodigde ruimte. Ook kijken ze naar de meest geschikte locatie en bijbehorende kosten. Dit wordt gedaan aan de hand van een haalbaarheidsonderzoek. Daarbij is het streven om de nieuwe gebouwen energieneutraal te maken. Er zijn de komende jaren grote investeringen nodig om de ambities waar te maken. Komend jaar worden deze plannen verder uitgewerkt.

Voor Ooltgensplaat, Sommelsdijk en Stad aan ’t Haringvliet zijn de onderzoeken gestart. In Den Bommel, Nieuwe-Tonge en Ouddorp hangt het samen met een gebiedsontwikkeling. Dat heeft te maken met een bredere visie. Er is daar gestart met het opstellen van een stedenbouwkundige visie om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Daarna volgt het haalbaarheidsonderzoek.

Ieder dorp heeft andere behoeften. Daarom werken de partijen samen om per dorp een passend plan te maken.