Campus en Proeftuin – Verbinding leidt tot vernieuwing

Foto: PR Gemeente Goeree-Overflakkee

Verbinding. Als er één woord is wat tijdens het werkbezoek van de gemeenteraad op vrijdag 17 september centraal stond, dan is het verbinding.

De raadsleden lieten zich rondleiden op de Beroepscampus en de Proeftuin Van Pallandtpolder. Ze zagen zo in de praktijk dat verbinding heel innovatief kan uitwerken. “Hiermee zetten we het eiland op de kaart,” aldus raadslid Rien van der Boom.

De Beroepscampus is tot stand gekomen door de verbinding van onderwijs, ondernemers en overheid. “Samen hebben we veel energie gestoken in vernieuwing,” zegt Adrie Krielaart. Hij is directeur van RGO (vmbo) en Lentiz (mbo). “Maar ook in eigentijds onderwijs, doorlopende leerlijnen en maximale ontplooiingskansen.”

Waar vind je dat?

“Het bedrijfsleven komt de school in als de Beroepscampus Noord klaar is,” gaat Krielaart verder. “Maar ook nu is dat al zichtbaar in bijvoorbeeld de spuitcabine bij het profiel Mobiliteit en Transport. Een vmbo met acht profielen, waar vind je dat? De RGO en de Prins Maurits onder één dak, vmbo en mbo – Albeda en Lentiz – onder één dak, waar vind je dat?” Krielaart noemde ook de overheid: “De gemeente heeft haar nek uitgestoken. Dank, met vier hoofdletters en drie uitroeptekens.”

De raadsleden kregen het resultaat te zien. Lokalen die in formaat aan te passen zijn naar de les. Werkplaatsen met moderne apparatuur, zoals een lasergestuurde snijmachine, een heftrucksimulator, robots en een waterstoffiets. Docenten die een geanimeerde toelichting gaven en leerlingen die enthousiast over hun profielkeuze vertelden. Het maakte veel indruk. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman verwoordde het zo: “Ik word hier heel blij van. Onderwijs is de basis van alles, het is van cruciaal belang. De Beroepscampus is geweldig en uniek, een voorbeeld voor velen.”

Vierde o: omgeving

Volgens de burgemeester is eens te meer gebleken “dat we elkaar keihard nodig hebben”. Onderwijs, ondernemers en overheid, maar ook de vierde o: omgeving. In de Beroepscampus presenteerden leerlingen projecten die gericht zijn op de lokale maatschappij. Denk aan het uitlaten van honden, een carwash of spelletjes spelen met ouderen. “Iets doen voor een ander, wat terugdoen voor de samenleving,” aldus Krielaart.

De vierde o kwam ook naar voren tijdens het vervolg van het werkbezoek aan de Proeftuin Van Pallandtpolder. Daar willen de ondernemers meer ruimte bieden aan de recreant. Dat doen ze op , 70 hectare van de gemeente gepachte landbouwgrond. Daar zijn ze aan de slag gegaan met innovatieve akkerbouw.

Verbinding

Ook hier is hét woord verbinding, tussen ondernemers, onderwijs, overheid en omgeving. Ook met de Beroepscampus. Wim Kuijper, docent groen van Lentiz: “Onze leerlingen doen er veldonderzoek,” vertelt Wim Kuijper, docent groen van Lentiz. “Ze leren van alles op het gebied van productie en innovatie. Kunnen we hier spelt telen? Zoete aardappels? Bruine bonen? Misschien ontwikkelen we wel een Pallandt-burger.”

Behalve mbo’ers, leren ook vmbo-, havo- en vwo-leerlingen van alles in de proeftuin. Vanuit het hoger en wetenschappelijk onderwijs vinden er stage- en afstudeerprojecten plaats.

Landbouwtransitie

Kuijper vertelde zijn aanstekelijke verhaal in de Beroepscampus. Daarna gingen de raadsleden ‘de wei in’: naar de Proeftuin Van Pallandtpolder. Daar zagen ze hoe de strokenteelt van een akkerbouwer en een veeteler vorm krijgt. Hoe een rendabele kringlooplandbouw kan ontstaan. En hoe er ruimte is voor natuurontwikkeling en de biodiversiteit een impuls krijgt.

“Er is een transitie gaande in de landbouw,” zei wethouder Tea Both. “Innovatie richting natuur-inclusieve, duurzame akkerbouw is nodig. Maar het is moeilijk om die in de reguliere bedrijfsvoering door te voeren. Hier kan dat wel, hier gaan agrariërs innovatief aan de slag. Ik ben trots op wat er al tot stand is gekomen.”

Landelijke uitstraling

“Wat hier gebeurt is relevant voor heel Nederland,” zei Udo Prins. Hij is van het Louis Bolk Instituut dat ook betrokken is bij het project op Goeree-Overflakkee. De Proeftuin Van Pallandtpolder is zo relevant, dat deze is uitgeroepen tot pilotproject in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

“Een geweldig mooi werkbezoek,” vatte raadslid Rien van der Boom na afloop samen. “Heel goed dat de Beroepscampus en de Proeftuin Van Pallandtpolder zijn gerealiseerd. Ze zijn allebei vernieuwend en hebben allebei een landelijke uitstraling.”