Goed nieuws, de basisscholen mogen weer open!

Foto: Sam Fish

Goed nieuws voor alle thuiswerkende ouders die inmiddels ook leerkracht zijn geworden. De basisscholen en kinderopvang gaan vanaf 8 februari weer open.

Het kabinet heeft hierover zondag 31 januari een besluit genomen. Volgens het Outbreak Management Team (OMT) is het een verantwoorde beslissing. Het gaat hierbij om de kinderdagopvang, het speciaal (basis)onderwijs en de basisscholen.

De buitenschoolse opvang (bso) blijft gesloten. Groepen kinderen op de bso zijn niet gelijk aan de groepen op school. Dat zorgt dus voor meer contacten en mogelijk meer besmettingen.

‘Opluchting’

“Het is een oplichting dat de scholen weer open kunnen,” vindt minister Slob van onderwijs. “Voor ouders en leraren, maar natuurlijk vooral voor de leerlingen. Kinderen leren het beste op school, ook in sociaal opzicht. Tegelijkertijd blijven we de situatie goed in de gaten houden. De situatie in Nederland blijft ernstig.”

‘Gezamenlijke verantwoordelijkheid’

“De kinderopvang kan gelukkig weer open,” zegt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. “Dat betekent dat jonge kinderen weer samen met leeftijdsgenoten in een veilige omgeving kunnen spelen en ontwikkelen. Ouders kunnen zich dan weer met een gerust hart concentreren op hun werk.”

Het openen van de basisscholen en de kinderopvang zal voor veel gezinnen een opluchting zijn. Het combineren van thuiswerken en de zorg voor jonge kinderen vraagt veel van ouders. “Hetzelfde geldt voor alle kinderopvangmedewerkers die de noodopvang hebben opgezet en draaiende gehouden. De opening van het onderwijs en de opvang gaat echter gepaard met een onveranderde verantwoordelijkheid. Voor ons allemaal,” benadrukt Koolmees. “Werk thuis, beperk reisbewegingen en vermijd contactmomenten. Ook op het schoolplein en bij inloop van kinderopvanglocaties. Alleen op die manier is het verantwoord om weer open te gaan.”

Contacten beperken

Het OMT adviseert om de verspreidingsrisico’s op scholen en opvang verder te beperken. Het RIVM heeft voorstellen gedaan hoe de locaties hiermee om kunnen gaan. Op basis van die voorstellen komt het kabinet op zeer korte termijn met aangepaste richtlijnen. Dit doen ze in overleg met de onderwijs- en kinderopvangpartners.

Bij klachten moeten kinderen naar huis. Als een kind positief is getest op het virus gaat de hele klas of groep in quarantaine.

Sneltesten op basisscholen

Minister Slob wil op zeer korte termijn starten met proeven om basisschooldocenten gebruik te laten maken van sneltesten. Dit om besmettingen snel op te sporen. En zo zouden klassen ook minder vaak naar huis gestuurd hoeven worden.

Er wordt nog gekeken hoe de kinderopvang hierbij betrokken kan worden. Medewerkers van de kinderopvang kunnen op korte termijn met prioriteit getest worden. Dat was al en blijft zo voor medewerkers in het onderwijs.

Middelbare scholen

Het kabinet heeft alleen besloten over het basisonderwijs en de kinderopvang. Het middelbaar- en hoger onderwijs valt hier dus niet onder. Die blijven voorlopig gesloten. Wanneer zij weer open kunnen is nog niet bekend.