Pilot met coronasneltesten in het hoger onderwijs

Archieffoto van een coronatest
Foto: PR GGD/Gemeente Goeree-Overflakkee

De overheid is gestart met een pilot voor sneltesten in het onderwijs. Dat wordt gedaan op twintig middelbare scholen in het land.

Ja, het onderwijs is gesloten. Maar examenkandidaten en kwetsbare leerlingen mogen nog wel fysiek les krijgen. De testen worden gebruikt voor leraren en leerlingen als iemand positief getest blijkt te zijn.

Zo worden bij de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanze Hogeschool studenten getest voordat ze aan hun tentamen gaan beginnen. De testen moeten ervoor zorgen dat studenten vaker fysiek onderwijs kunnen krijgen. Een positieve testuitslag betekent dat de leerling online het tentamen moet maken. Ze kunnen ook kiezen het tentamen later in te halen. Bij een negatieve testuitslag mogen ze dit op school doen.

Verplicht?

Een test in deze pilot is geen verplichting. Het is pas een eerste pilot in een langere reeks. Deze hebben allemaal een andere opzet om zo te kijken hoe sneltesten kunnen bijdragen aan meer fysiek onderwijs. Dit geldt alleen voor het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs.

Verantwoord fysiek onderwijs

Studenten willen natuurlijk graag zo snel mogelijk weer onderwijs op locatie volgen. Het kabinet vindt dit ook van groot belang. “Studenten missen nu de bredere vorming die je onder andere vormt met andere studenten en docenten. Alleen online onderwijs is dus voor niemand goed,” vindt minister Van Engelshoven. “Maar bij fysiek onderwijs is het van groot belang dat dit wel verantwoord kan plaatsvinden.”

‘Normaal’ nieuw studiejaar

Daarom wordt er nu gestart met een aantal pilots. Daarmee wordt onderzocht hoe stap voor stap meer fysiek onderwijs mogelijk gemaakt kan worden. Wellicht is er in het lopende studiejaar dan iets meer fysiek onderwijs mogelijk.

De pilots moeten er ook aan bijdragen dat het nieuwe studiejaar zo ‘normaal’ mogelijk van start zou kunnen gaan. In de pilots wordt onderzocht wat daarbij de toegevoegde waarde kan zijn van sneltesten. Maar het gaat niet alleen bij de testen, het is in combinatie met andere middelen. Denk aan spatschermen en aangepaste looproutes.

Geen afstandsregel

Op dit moment worden binnen de pilots nog de basisregels in acht genomen. Maar als de situatie het toelaat, is het de bedoeling om ook te onderzoeken onder welke voorwaarden de afstand bijvoorbeeld losgelaten kan worden.

Middelbare scholen

Zowel leerlingen als leraren kunnen vanaf deze week getest worden met de sneltest. Dit kan echter alleen op de deelnemende scholen. En ook alleen als je langer dan een uur samen in één ruimte hebt gezeten met iemand die positief getest is.

Op andere deelnemende scholen krijgen leerlingen en leraren een PCR-test op een reguliere testlocatie. Van beide opties wordt geleerd, om te bepalen welke manier half februari breder ingezet kan worden. Het doel is om die manier dan uit te rollen op alle scholen.

Basisscholen

Er wordt gekeken of de sneltesten ook gebruikt kunnen worden op basisscholen. Zo zou eventueel ook daar het onderwijs weer door kunnen gaan. Dit zou dan alleen voor de docenten zijn. Er zijn nog geen plannen om basisschoolleerlingen te testen, omdat zij minder besmettelijk zijn.

Mocht uit onderzoek toch wat anders blijken, dan wordt daar opnieuw naar gekeken.