Intentieverklaring onderwijsnieuwbouw ondertekend

Foto: PR Gemeente Goeree-Overflakkee

Op dinsdag 7 juli is er een intentieverklaring ondertekend in het Rondeel van Middelharnis. Dit werd gedaan door bestuurders van Kindwijs, Sopogo en cbs De Hoeksteen.

Met het ondertekenen van de verklaring is de samenwerking vastgelegd. Hierbij gaat het om de huisvesting van het basisonderwijs op Goeree-Overflakkee. Ook is er een Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP) opgesteld. Het is de bedoeling dat daarmee het basisonderwijs op het eiland wordt gered.

Huisvesting basisonderwijs

In de afgelopen tien jaar is het aantal basisschoolleerlingen in Nederland afgenomen. De basisscholen op Goeree-Overflakkee merken dit ook. Zij hebben daardoor ook te maken met een onderwijskrimp.

Om in te kunnen spelen op deze ontwikkeling heeft de gemeente toekomstscenario’s in beeld gebracht. Dit gebeurde in samenwerking met de schoolbesturen. Daaruit is het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee 2019-2035 opgesteld.

Keuzes voor de toekomst

In het IHP wordt de gedeelde visie beschreven op het scholenlandschap van het eiland. Dit helpt de gemeente en de schoolbesturen om goede keuzes te maken voor de toekomst. Zeker op het gebied van noodzakelijke nieuwbouw. In het plan staan ook concrete doelstellingen. Deze zijn gericht op het aanbieden van passend 21ste eeuws onderwijs.

Cornelis van der Kuijl is bestuurslid van cbs De Hoeksteen en vindt het belangrijk om in te spelen op de toekomst. “Wij hebben samen kaders, ambities en doelen geformuleerd. Deze zijn gericht op toekomstgericht onderwijs en afgestemd op de grondslag van onze school. Cbs De Hoeksteen is een zelfstandige dorpsschool waar we trots op zijn. En dat willen we behouden. Het nieuwe schoolgebouw helpt ons hierbij door alle mogelijkheden te bieden die wenselijk zijn.”

Ook het verduurzamen van de schoolgebouwen is een belangrijk onderdeel van IHP. En daar ligt ook een belangrijke link met een andere opgave. Namelijk de verduurzaming en vernieuwing van het maatschappelijk vastgoed op Goeree-Overflakkee.

Samenwerken

De gemeente ziet kansen in het combineren van de opgaven op het gebied van onderwijshuisvesting. Ook op het gebied van verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed liggen kansen.

“We gaan in een goede samenwerking met de besturen en andere partijen op zoek naar mogelijkheden. We willen duurzame, multifunctionele gebouwen in onze gemeente,” laat wethouder Peter Feller weten. “Maar elke kern is anders en heeft andere behoeften. Daarom gaan we in gesprek met inwoners en verenigingen. Samen werken we toe naar een concreet plan per kern.”

Maatwerk en kwaliteitsverbetering

Hans Nagtegaal, bestuurder van Kindwijs, vindt dat maatwerk per kern belangrijk is. “Kindwijs bouwt bijzondere en duurzame nieuwe basisscholen. Deze willen een verantwoorde rol spelen binnen de kernen van Goeree-Overflakkee. Maar wel vanuit haar Protestants-Christelijke identiteit.”

Sopogo-directeur Sjoerd Sanderse vindt de bouw van nieuwe scholen goed nieuws. “Wij zien de geplande nieuwbouw van kindcentra en scholen als een impuls voor de kwaliteitsverbetering van het onderwijs en kinderopvang. En daarmee ook voor de leefbaarheid in de kernen. De samenwerking tussen schoolbesturen en de gemeente zal bijdragen aan betere kansen voor hen.”

Vervolg

De gemeente is samen met de schoolbesturen het gesprek aangegaan met inwoners, verenigingen en andere partijen. Op deze manier kan er per kern een passend plan gemaakt worden. In interactieve bijeenkomsten kunnen deelnemers hun behoeften en verwachtingen delen.

Dit geldt overigens niet voor alle kernen. Het gaat om Den Bommel, Nieuwe-Tonge, Ooltgensplaat, Ouddorp, Sommelsdijk en Stad aan ’t Haringvliet. De komende weken vinden er vervolgbijeenkomsten plaats. Tijdens deze bijeenkomsten worden de plannen verder uitgewerkt.