Investeren in windpark Krammer

Foto: Windpark Krammer

Als initiatief van de bijna 5000 leden van de energiecoöperaties Zeeuwind en Deltawind is Windpark Krammer van en voor de regio.

Leden van Zeeuwind en Deltawind, de regio en anderen geïnteresseerden krijgen vanaf nu de mogelijkheid om door middel van een obligatielening te investeren in de realisatie en exploitatie van het windpark. Inschrijven hiervoor kan vanaf 3 april tot en met 14 mei 2018. Op 4 april organiseert Windpark Krammer een informatieavond voor belangstellenden.

Obligatielening
Om investeren mogelijk te maken gaat Windpark Krammer een achtergestelde obligatielening uitgeven ter grootte van 10 miljoen euro. Meedoen kan vanaf (en in veelvouden van) vijfhonderd euro met een maximum van honderdduizend euro per persoon. Windpark Krammer verkoopt de opgewekte elektriciteit aan Philips, AkzoNobel, DSM en Google. Uit die inkomsten en uit de te ontvangen SDE-subsidie zal de obligatielening worden afgelost. Aflossingen starten in 2019, na afloop van de bouw en worden uitgesmeerd over een periode van 10,5 jaar. De rente op de obligaties bedraagt 6% en kan oplopen tot maximaal 8%.

Voorwaarden
Iedereen in Nederland die 18 jaar of ouder is kan meedoen. Bij de toewijzing van de obligaties krijgen leden van de energiecoöperaties Zeeuwind en Deltawind voorrang, net als inwoners van de gemeenten Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland en Tholen.

LEES OOK: CDA actief voor dorpshuis Herkingen

Informatieavond & inschrijven
Meer informatie over risico’s, rendement en andere zaken valt te lezen in het prospectus, getoetst door de Autoriteit Financiële Markten, dat beschikbaar komt via www.duurzaaminvesteren.nl zodra de inschrijving opengaat. Ook kunt u zich vanaf 3 april tot en met 14 mei inschrijven via Duurzaam Investeren. Op 4 april organiseert Windpark Krammer om 19.30 uur een informatieavond in Restaurant Grevelingen voor belangstellenden waarvoor geïnteresseerden zich kunnen aanmelden. Meer informatie over de informatieavond en over Windpark Krammer in het algemeen is te vinden via www.windparkkrammer.nl/obligaties.

Over Windpark Krammer
Windpark Krammer is het grootste burgerinitiatief van Nederland. De bijna 5000 leden van de lokale coöperaties Zeeuwind en Deltawind sloegen de handen inéén voor de ontwikkeling. De 34 turbines met een gezamenlijk vermogen van 102 MW worden op en rond de Krammersluizen, het eerste windproject ooit in de kernzone van een primaire waterkering van RWS, gebouwd. Door de toeleveranciers binnen de regio te zoeken, profiteren lokale ondernemers van de bouw. Zo is Windpark Krammer van en voor de regio. Meer informatie over Windpark Krammer is te vinden via www.windparkkrammer.nl.

Reacties