Ter Laak: “Europa moet op eigen benen staan”

Foto: PR CDA

“Europa is te afhankelijk geworden van importen van onder meer voedsel, gas en grondstoffen”, vindt CDA’er Ingeborg ter Laak.

“Die afhankelijkheid maakt ons kwetsbaar.” Ingeborg ter Laak is de tweede kandidaat op de CDA lijst voor de Europese Verkiezingen. Ter Laak zet zich in voor een Europa dat meer op eigen benen staat en pleit voor een koers naar economische zelfvoorzienendheid.

Een van de belangrijkste prioriteiten is volgens haar dat Europa meer zelf gaat produceren en meer inzet op het gebied van landbouw en voedselproductie. “Het merendeel van ons voedsel importeren we van buiten Europa. Dat maakt ons afhankelijk en dat moeten we doorbreken”, waarschuwt ze. Ter Laak wil de Europese landbouw en voedselproductie een forse impuls geven. Dat wil ze doen door te investeren in innovatieve technieken. Niet alleen om de voedselzekerheid te versterken maar ook om de Nederlandse agrarische sector te stimuleren en te verduurzamen.

Energievoorziening

Daarnaast benadrukt Ter Laak het belang van onafhankelijkheid op energiegebied en grondstoffen. “Europese samenwerking maakt dat je de energieprijzen beter in de hand kunt houden. Door de oorlog in Oekraïne hebben we gezien hoe afhankelijk we zijn van Russisch gas. We hebben ook gezien hoe dat een onderdeel werd van de geopolitiek. Die afhankelijkheid moeten we verminderen. Dat kan door in te zetten op hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie binnen de EU. Door samenwerking kunnen ook wij van Deense wind en Franse kernenergie profiteren”, legt ze uit.

Een verschuiving naar duurzame energiebronnen zal niet alleen de energiezekerheid vergroten. Het draagt ook bij aan de ambitieuze klimaatdoelstellingen van Nederland.

Defensie

“Op defensiegebied moeten we minder afhankelijk worden van anderen tijdens militaire operaties”, voegt ze toe. “Nu werken we nog te veel langs elkaar heen en moeten we veel meer samenwerken. Als we alle verschillende Europese legers bij elkaar op tellen hebben we 1,4 miljoen militairen. Dat zou het grootste leger van de hele wereld zijn.”

Nederland kan zijn strategische autonomie versterken én de nationale veiligheid waarborgen. Maar dat kan alleen door een betere samenwerking en controle over defensiecapaciteit.

Europese samenwerking cruciaal

Om deze ambitieuze doelen van zelfvoorziening te realiseren, benadrukt Ter Laak het belang van nauwere Europese samenwerking. “De farmaceutische sector is een belangrijke sector in ons land en in Europa. Europa heeft met het organiseren van de aankoop van de covidvaccins aangetoond dat Europa het voortouw kan nemen om zo haar inwoners te beschermen. We moeten op dat elan verder. Wij hebben tekorten van medicijnen in ons land, terwijl diezelfde medicijnen er in andere Europese landen wel zijn. Ook de grote prijsverschillen in aankoop van vaccins (en medicijnen) kunnen we met een Europese aanbesteding uitvlakken. In klinische onderzoeken rond zeldzame ziekten kunnen patiënten uit verschillende landen niet deelnemen omdat de landsgrenzen hen dit verhinderen. Met een Europese aanpak kunnen we zorgen voor een grotere en snellere toegankelijkheid en een nog betere innovatiekracht.”

Gezamenlijke inspanning

Ter Laak roept op tot een gezamenlijke Europese inspanning. “Het zal doorzettingsvermogen vragen, maar met samenwerking en een gezamenlijke inzet kunnen we deze koers naar economische zelfvoorziening en onafhankelijkheid realiseren. Laten we samen bouwen aan een sterk en zelfvoorzienend Europa!”

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen