Koolstofboeren worden in het zonnetje gezet

Foto: BI-JOVIRA

Op vrijdag 9 juni zetten ZLTO, Deltawind en Zeeuwind de koolstofboeren van de zuidwestelijke delta in de schijnwerpers.

Tijdens een rondgang door drie gemeentes presenteren ze onder meer een vers gedrukte folder. Daarin staat heldere uitleg over koolstofvastlegging door agrariërs voor belangstellende fietsers, wandelaars en andere plattelandsgenieters.

In drie gemeentes, verspreid over de eilanden Goeree-Overflakkee, Tholen, Sint-Philipsland en Schouwen-Duiveland, vind je 15 koolstofboeren. Zij zetten zich met duurzaam bodembeheer in voor gezonde gewassen én voor het klimaat. Door op een andere manier hun land te bewerken, hebben ze in drie jaar tijd al ruim 1500 ton koolstofdioxide (CO2) in de bodem gebonden. Ter vergelijking: een gemiddeld Nederlands huishouden stoot zo’n 19 ton CO2 per jaar uit.

Dit koolstofbindingsproject is mogelijk gemaakt door boerenvereniging ZLTO en de duurzame-energiecoöperaties Deltawind en Zeeuwind. Het wordt bekostigd met opbrengsten van windturbines van beide coöperaties.

Kijken bij koolstofboeren

Met de nieuwe folder hopen ze het bewustzijn voor dit duurzame initiatief nog verder te verhogen. Deze brochure in A5-formaat is na 9 juni gratis verkrijgbaar op verschillende toeristische locaties in de regio. En natuurlijk ook bij koolstofboeren met een winkeltje of terras.

De boeren die meedoen aan dit project dragen dat graag uit. Bij iedere deelnemende agrariër staat langs de weg of op het erf een informatiebord,. Daarop staan de specifieke maatregelen die de boer neemt. Alle locaties zijn goed te bereiken en op een aantal adressen vind je ook een boerenwinkel, een terras of zelfs een camping. Ideaal om – bijvoorbeeld tijdens een fietstripje – even bij te komen en te genieten van het platteland.

Waarom koolstofboeren?

De gevolgen van het veranderende klimaat zijn in de land- en tuinbouwsector dagelijks voelbaar. Gelukkig staat de agrarische wereld niet stil. Dankzij nieuwe inzichten en innovatie helpen de boeren van de toekomst klimaatverandering tegen te gaan. Koolstofdioxide is bijvoorbeeld een belangrijke veroorzaker van het broeikaseffect. Maar juist de landbouwbodem bevat een sleutel om dit vraagstuk aan te pakken.

Lokaal compenseren

Steeds meer bedrijven zien de noodzaak van een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Zo kun je vliegreizen soms compenseren met de aanplant van bomen in een ander deel van de wereld. Maar is het niet nóg mooier wanneer bedrijven de CO2-uitstoot lokaal compenseren? Bijvoorbeeld door koolstofbinding bij een lokale boer? De samenwerkende projectpartners willen met deze proef aantonen dat dit werkt. Zo kunnen andere bedrijven het idee straks overnemen en lokaal met koolstofbinding aan de slag.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen